دستور ترک حجاب و روسری در ولایت ختلان

Image caption مقامات محلی در ختلان به کارزاری علیه حجاب و روسری آغاز کرده‌اند

اداره امور دینی و مذهبی استان ختلان بر اساس پیشنهاد حکومت در تمام شهر و نواحی این ولایت کارزار تبلیغاتی برای متقاعد کردن زنان و دختران به ترک حجاب و روسریهای غیرمرسوم را انجام داده است.

شعبه دین در 25 شهر و نواحی ولایت ختلان در این زمینه اقداماتی را انجام داده و به رئیس ولایت ختلان در باره فعالیتهای ارشادی برای ترک حجاب و روسریهای غیرمعمولی گزارش داده است.

باباخان شربت اف، مدیر شعبه دین در حکومت ولایت ختلان، در این باره می‌گوید: "ما تدابیر تفهیمی را برای زنان و دختران در مورد خودداری از پوشیدن این نوع حجاب و روسریها عملی کردیم."

آقای شربت اف افزود: "ما به زنان و دختران فهماندیم که حجاب و روسری خاص ما نیست و با فرهنگ ما درست نمی‌آید. انجام این تدابیر در ولایت ختلان به خاطر پیشگیری از تقلید جوانان (به خارجیها) در موضوع پوشیدن حجاب و روسری است."

این مقام حکومت ولایت ختلان معتقد است که "تقلید پوشیدن حجاب و روسری" می‌تواند که به ایدئولوژی دولت تاجیکستان که یک کشور سکولار محسوب می‌شود، تأثیر خود را رساند.

Image caption شربت اف: "در حالی که ما استقلال کامل داریم، باید به عنصرهای بیگانه و بیگانه‌پرستی مبارزه کنیم"

وی افزود: "ما به خاطر بلند برداشتن (افزایش) معرفتناکی (فهم) مردم آنها را تشویق کرده ایم، تا از پوشیدن حجاب و روسری خودداری کنند. و اگر این امر همین طور دوام کند، مشکلاتی به میان می‌آرد."

آقای شربت اف همچنین می‌گوید: "در حالی که ما استقلال کامل داریم، ما باید به عنصرهای بیگانه و بیگانه‌پرستی مبارزه کنیم."

شعبه دین در ولایت ختلان شمار زنهای حجاب و روسری پوش را در گزارشش ذکر نکرده است، ولی در همراهی با سازمانهای غردولتی و مدارس اسلامی در عبادتخانه‌ها و مراکز تجمع مردم دستور ترک حجاب را داده است و پوشیدن حجاب و روسری را مال بیگانه خوانده است.

میرمبی غفوراوا، یک مسئول در حکومت ولایت ختلان، می‌گوید حجاب و روسری خاص زنان تاجیک نیست و باید که زنان ترک آن کنند و از رویمالهای به گفته وی "تاجیکانه" استفاده نمایند.

خانم غفوراوا می‌گوید: "ما خوب می‌دانیم که در گذشته مادران ما همین یک لباس عادی و یک رویمال سفید داشتند. حالا زنان و دخترانی که در کوچه‌های شهر ما دیده می‌شوند، خود را سیاهپوش می‌کنند."

وی می‌فزاید: "زنی که به خاطر رعایتی فرایض اسلامی حجاب و روسری می‌کند، پس نباید به کوچه‌ها برآید یا به توی و معرکه‌ها رود. اما بیشتر حجابداران به خاطر مد از آن استفاده می‌کنند. این نزاعهای فرهنگی را به میان می‌آرد."

اما زنان حجاب پوش در این باره نظرات دیگری دارند. آنها معتقدند که مداخله مقامهای دولتی در مورد پوشش حجاب یک نوع نقض حقوق و آزادیهای زنان محسوب می‌شود.

منیژه کریماوا، یک ساکن ناحیه باختر، می‌گوید که در کنار اجرای فرایض اسلامی در مورد پوشش یا سطر وی با پوشیدن حجاب یا روسری خود را راحت تر حس می‌کند.

Image caption خانم غفوراوا می‌گوید حجاب و روسری خاص زنان تاجیک نیست و آنها باید "رومالهای تاجیکانه" بر سر کنند

وی می‌فزاید: "الحمدالله، من نه از برای مد یا زیبایی، بلکه به خاطر بجا آوردن فرض اسلام و مسلمان بودنم حجاب می‌پوشم و انشالالله کسی از این کارم مانع نمی‌شود. حجاب من به کسی ضرر نمی‌رساند. در خانه نیز حجاب دارم و خودم را با حجاب راحت حس می‌کنم."

خانم کریماوا معتقد است که مداخله در امور پوشش زنان از سوی مقامهای دولتی با ارزشهای یک جامعه دموکراتیک مغایر است.

وی می‌گوید: "حیرانم که تاجیکستان ما یک کشور دموکراتیک است، ولی به لباس پوشیدن زنان و دختران دخالت می‌کنند. من فکر نمی‌کنم که ترک حجاب کنم. مگر یک زن مسلمان که دعوای مسلمانی می‌کند، چه طور می‌تواند از پوشیدن حجاب خودداری کند؟"

به اعتقاد منیژه و چندی دیگر از زنان حجابپوش، مقامات باید به جایی مداخله در امور خصوصی زنان، مانند پوشیدن لباس، باید به انجام کارهای سودمندتری به خاطر پیشرفت اقتصاد کشور و تأمین شغل برای مردم کم بضاعت مشغول شوند.

وی می‌فزاید: "ببینید، مگر سر همین موضوع ایستاده‌گری کردن مسئولان حکومت ضروریست؟ به جایی این که دستور ترک حجاب دهیم و پیشگیری از زیاد شدن افراد حجاب پوش کنیم باید سر دیگر موضوعهای مهمتر روز ‌اندیشه کنیم."

تدابیر ضد حجاب و روسری در ولایت ختلان واکنشهای برخی از احزاب سیاسی مخالف، بویژه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را که تنها حزب مذهبی در کشور می‌باشد، برانگیخته است.

عظیم جان وهاب اف، معاون رهبر بخش محلی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ولایت ختلان، می‌گوید زنان باید آزاد باشند، چون یکی از اصول دموکراسی آزادی است. وی معتقد است که در یک کشور دموکراتیک پوشیدن لباس و رعایت فرض اسلامی زیانی ندارد.

Image caption شمار زنانی که چادر می‌پوشند، در ولایت ختلان افزایش یافته است

آقای وهاب اف می‌فزاید: "وقتی که ما دعوای دموکراسی می‌کنیم، برای چه به زنان و دختران در مورد پوشیدن حجاب و روسری مشکل ایجاد کنیم؟ پوشیدن حجاب و روسری باید که به عقل و دین هر یک انسان وابسته باشد. حجاب به زنان و دختران نه در جایی کار و نه در جامعه ضرری ندارد."

دستور ترک حجاب و روسری در ولایت ختلان چندی پیش در یکی از بازارهای شهر قرغان‌تپه شروع شده بود و طبق آن، می‌بایست زنان و دختران فروشنده ترک حجاب و روسری کنند.

مسئولان شعبه دین ولایت گفتند که در صورت پیشگیری پوشش روسری و کم شدن زنان حجابپوش، پوشیدن لباس دراز سفید برای مردان را هم که بیشتر در عربستان از آن استفاده می‌شود، ممنوع خواهند کرد.

لباس سفید که برخیها آن را "لباس عربی" می‌نامند، بیشتر در میان جوانان نمازگزار منطقه در مساجد مشاهده می‌شود.

پیشگیری پوشیدن این نوع لباس توسط جوانان جزء برنامه نوبتی شعبه دین ولایت بوده است که می‌خواهد سف جوانان لباس سفید درازپوش را کم کند.