سرباز زن اسراییلی به سرقت اسناد محرمانه در مورد ایران متهم شد

اسناد محرمانه
Image caption این سرباز اسراییلی می گوید اسناد محرمانه را تنها برای اثبات ضعف امنیتی در موسسه امنیت ملی به خانه برده است.

یک دادگاه نظامی در اسراییل یک سرباز زن ارتش این کشور را متهم به سرقت صدها پرونده محرمانه نظامی کرده که گفته می شود بعضی از آنها حاوی اطلاعات طبقه بندی شده در مورد ایران بوده است.

این سرباز متهم شده است در سال ۲۰۰۹ زمانیکه برای موسسه امنیت ملی اسراییل در دفتر نخست وزیری این کشور کار می کرده، حدود ۶۰۰ پرونده و سند محرمانه را از طریق یک دیسک کامپیوتری سرقت کرده است.

این سرباز اسراییلی در دادگاه ادعا کرده است که مدارک یاد شده را تنها با این هدف به خانه برده تا ایردهای امنیتی موجود در موسسه امنیت ملی اسراییل را ثابت کند.

وکیل این سرباز اسراییلی می گوید او به هیچ وجه قصد سوء استفاده از این مدارک را نداشته و حتی زمانی که این مدارک در اختیارش بوده به محتویات آنها نگاه نکرده است.

به گزارش روزنامه اسراییلی هارتص، پس از آنکه ماموران امنیتی از مفقود شدن این مدارک باخبر شدند، این سرباز در همان روز به سرقت این دیسک کامپیوتری اعتراف کرد.

روزنامه هارتص نوشته پیش از این در اوایل سال جاری میلادی یکی دیگر از سربازان ارتش اسراییل به طور غیر قانونی هزاران سند محرمانه ارتش را کپی کرده بود و آنها را در اختیار یکی از خبرنگاران این روزنامه قرار داده بود.

مطالب مرتبط