'آمار گرسنگان جهان به بیش از یک میلیارد نفر رسید'

با وجود اینکه بین سالهای 1990 و 2006 از شمار گرسنگان جهان کاسته شد اما در سال های اخیر بار دیگر به تدریج بر تعداد آنها افزوده شده است، به طوری که تازه ترین آمار به دست آمده در سال جاری نشان می دهد که بیش از یک میلیارد انسان گرسنه در جهان وجود دارد.

در گزارش شاخص جهانی گرسنگی نوشته شده است که در بیست و نه کشور جهان که اکثرا از آفریقای سیاه و جنوب آسیا هستند، گرسنگی به میزان هشدار دهنده ای رسیده است.

بحران کمبود مواد غذایی و رکود اقتصادی جهان در افزایش میزان گرسنگی در جهان تاثیر داشته است.

براساس استاندارد سازمان خوار و بار سازمان ملل متحد، گرسنگی به مصرف روزانه كمتر از 1800 كالری تعریف شده است. این میزان کالری برای سلامت بدن و توانایی کار انسان ها ضروری است.

از دیگر معیارهای در نظرگرفته شده میزان مرگ و میر در بین کودکان کمتر از پنج سال و پائین بودن وزن کودکان در اثر گرسنگی است و بیشترین خطر در کمین کودکان زیر دو سال است زیرا سوء تغذیه در این سن شدیدا بر رشد ذهنی و جسمی کودک اثر می گذارد و آسیب های جبران ناپذیری بر جای می گذارد که آثار آن تا پایان عمر باقی می ماند.

نویسندگان تازه ترین گزارش شاخص جهانی گرسنگی به این موضوع اشاره می کنند که بهبود تغذیه کودکان در جهان بیشترین تاثیر را بر کاهش میزان گرسنگی در جهان خواهد داشت و چنین پیش بینی می کنند که با بهبود وضع سلامت و بهداشت کودکان و زنان در دوران بارداری و شیردهی می توان سوء تغذیه در بین کودکان را تا سه درصد در سطح جهان کاهش داد.

کاهش شمار گرسنگان جهان تاثیر قابل توجهی بر پیشرفت، تولید و وضع اقتصادی کشورهای جهان خواهد داشت.

مطالب مرتبط