سودان با افزایش تعداد صلحبانان مخالفت کرد

نیروهای حافظ صلح
Image caption سودان می گوید سازمان ملل متحد بدون اجازه این کشور نمی تواند تعداد صلحبانان را افزایش دهد

دولت سودان می گوید سازمان ملل متحد نمی تواند بدون اجازه این کشور به تعداد نیروهای حافظ صلح خود در حد فاصل شمال و جنوب این کشور اضافه کند.

موضع دولت سودان پس از آن اعلام شد که فرمانده نیروی حافظ صلح سازمان ملل متحد در واکنش به درخواست رئیس منطقه نیمه خودمختار جنوب سودان از اعزام نفرات بیشتر به مناطق پرخطر خبر داده بود.

همه پرسی استقلال جنوب سودان در ماه ژانویه برگزار می شود و به گفته خبرنگاران تنش سیاسی در این کشور رو به افزایش است.

برگزاری این همه پرسی بخشی از شرایط موافقتنامه صلح بین دولت سودان و شورشیان جنوب این کشور\ در سال ۲۰۰۵ است.

آلن لروی، رئیس نیروی حافظ صلح سازمان ملل متحد روز جمعه گفته بود تعداد ناظران این نیرو در طول مرز ۲۰۰۰ کیلومتری بین شمال و جنوب سودان افزایش خواهد یافت.

او در این حال تاکید کرد، سازمان ملل متحد قصد ایجاد یک منطقه حائل را میان جنوب و شمال سودان ندارد.

ابراهیم قندور، از مقام های ارشد دولت سودان گفته است حکومت این کشور به راحتی می تواند با کمک رهبران جنوب سودان هرگونه تنشی را آرام کند و نیازی به برقراری منطقه حائل نیست.

علاوه بر همه پرسی استقلال جنوب سودان، همه پرسی دیگری نیز در این کشور برگزار می شود تا سرنوشت منطقه نفت خیز ابیی مشخص شود.

ابیی در مرکز سودان قرار دارد و مالکیت آن به شمال یا جنوب این کشور مشخص نشده است.

هنوز معلوم نیست چه کسانی مجاز به شرکت در همه پرسی دوم هستند.

جیمز کاپنال، خبرنگار بی بی سی در سودان می گوید تنش سیاسی در این کشور در هفته های گذشته افزایش یافته است.

بعضی از مردم نگران بروز جنگ داخلی در سودان در پی برگزاری همه پرسی استقلال جنوب این کشور هستند.

جنگ داخلی این کشور که دو دهه به طول کشید، دو میلیون قربانی داشت.

مردم شمال سودان مسلمان و عرب زبان و ساکنان جنوب این کشور مسیحی یا پیروان آیین های بومی آفریقا هستند.

مطالب مرتبط