اذعان رئیس جمهور بولیوی به کمک برخی حامیانش به قاچاقچیان کوکائین

ایوو مورالس، رئیس جمهور بولیوی
Image caption ایوو مورالس، رئيس جمهور چپگرای بوليوی خود نيز زمانی صاحب کشتزار کوکا بود

ایوو مورالس، رئیس جمهور بولیوی برای اولین بار اذعان کرده که برخی از حامیان اصلی او، به قاچاقچیان کوکائین کمک می کنند.

در گذشته، او اتهامات آمریکا مبنی بر این که برخی حامیانش، محصولات کوکای خود را به تولیدکنندگان کوکائین می فروشند، به شدت رد می کرد.

آقای مورالس که مسئول بزرگ ترین اتحادیه تولیدکنندگان کوکا است می گوید برخی اعضای آن، محصولات خود را در بازار سیاه به فروش می رسانند.

رئیس جمهور بولیوی از کشاورزان خواسته تا به محدودیت های کشت کوکا احترام گذاشته و بیش از میزان مجاز تولید نکنند.

این در حالی است که برخی اعضای این اتحادیه خواهان آن هستند تا میزان تولید مجاز کوکا افزایش پیدا کند.

رئیس جمهور بولیوی گفته است بخشی از کوکای تولید شده وارد بازار غیر قانونی می شود.

ایوو مورالس، رئيس جمهور چپگرای بوليوی خود نيز زمانی صاحب کشتزار کوکا بود.

مقام های بولیوی بارها با طرح آمريکا برای نابودن کردن کشتزارهای کوکا در بوليوی مخالفت کرده و اين گياه را بخشی جدايی ناپذير از فرهنگ بوليوی و تنها مايه امرار معاش و ادامه بقای بسياری از مردم این کشور دانسته اند.

در بسياری از روستاهای بوليوی مرسوم است که برگهای کوکا را در چای می ريزند يا آنها را برای رفع گرسنگی و دفع عوارض ناشی از صعود به ارتفاع بالا در اين کشور کوهستانی می جوند.

دوازده هکتار زمین در بولیوی به طور قانونی به کشت کوکا اختصاص داده شده اما در بسیاری از مناطق این گیاه به طور غیر قانونی تولید می شود.

مطالب مرتبط