نخست وزیر اسپانیا کابینه دولت را ترمیم کرد

آقای زاپاته رو
Image caption آقای زاپاته رو در تلاش برای افزایش محبوبیت دولت، کابینه خود را ترمیم کرده است

خوزه لوئیس رودریگز زاپاته رو، نخست وزیر اسپانیا، تغییرات گسترده ای در کابینه خود داده است.

آقای زاپاته رو امیدوار است که با اینکار بتواند موقعیت دولت را که در حال حاضر از محبوبیت زیادی برخوردار نیست، مستحکم تر کند و با کسری بودجه عظیم و اقتصاد راکد کشور بهتر مقابله کند.

نظرسنجی که اخیرا در اسپانیا انجام گرفت نشان می دهد که هفتاد و پنج درصد مردم اسپانیا از نحوه مدیریت نخست وزیر خود ناراضی اند، به ویژه نحوه کارکرد آن در زمینه اقتصاد.

براساس این نظر سنجی، میزان محبوبیت دولت سوسیالیست آقای زاپاته رو در حال حاضر 13 درصد از حزب اصلی مخالف دولت کمتر است.

به نظر می آید که این ترمیم کابینه به منظور حفظ بقای سیاسی دولت انجام گرفته است. بحران اقتصادی اسپانیا، به شدت به دولت سوسیالیست این کشور لطمه وارد کرده است.

آقای زاپاته رو تصمیم گرفته است که آلفردو پرز روبالکابا، وزیر کشور و محبوب ترین عضو کابینه را به عنوان معاون خود برگزیده است. او همچنان پست وزارت کشور را هم حفظ خواهد کرد، وزارتخانه ای که در مبارزه علیه گروه جدائی طلب باسک، موسوم به اتا، موفقیت روزافزونی داشته است.

آقای زاپاته رو در عین حال اعلام کرده است که دو وزارتخانه ای که توسط دولت خود او ایجاد شده بودند، تعطیل می شوند.

رهبر حزب اصلی مخالف دولت اسپانیا در واکنش به ترمیم کابینه گفته است که این تغییرات کافی نیست و خواهان برگزاری انتخابات پیش از موعد شده است.

مطالب مرتبط