'احداث شهرک های یهودی نشین ناقض حقوق فلسطینی هاست'

ریچارد فالک، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مسائل حقوق بشر می گوید عملیات ادامه دار شهرک سازی در اراضی متعلق به فلسطینی ها در بیت المقدس شرقی و کرانه باختری، تشکیل یک کشور فلسطینی ها را غیرممکن کرده و اشغال اراضی فلسطینی توسط اسرائیل را به پدیده ای غیر قابل برگشت تبدیل کرده است.

وی گفت احداث شهرک های یهودی نشین در این مناطق آنچنان گسترده شده که عملا به معنای الحاق سرزمین های فلسطینی به اسرائیل است.

آقای فالک افزود شهرک سازی ها، فرضیه نهفته در قطعنامه های سازمان ملل را که می گوید اشغال اراضی فلسطینی در سال 1967 توسط اسرائیل موقت و قابل بازگشت بوده است، تضعیف می کند.

به گفته گزارشگر ویژه سازمان ملل در مسائل حقوق بشر، به نظر می رسد فرآیند صلح خاور میانه که هدف از آن ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی است، بر توهم استوار باشد.

آقای فالک افزود سازمان ملل، آمریکا و اسرائیل نتوانسته اند حقوق فلسطینی ها را رعایت کنند.

او از سازمان ملل خواست از تلاش هایی که برای مجازات یا تحریم اسرائیل به دلیل "نقض قوانین بین الملل" صورت می گیرد، حمایت کند.

اسرائیل گزارش ریچارد فالک را یک جانبه و دارای انگیزه سیاسی خوانده است. اسرائیل می گوید نویسنده این گزارش هیچ اشاره ای به "حملات تروریستی" فلسطینی ها نکرده است.

آقای فالک به خبرنگاران گفت کار او تهیه گزارش در مورد اشغال اراضی فلسطینی توسط اسرائیل است نه بررسی درستی یا نادرستی مناقشه میان اسرائیل و فلسطینی ها.

ریچارد فالک گفت نتیجه گیری گزارش او بر اساس توسعه روزافزون شهرک های یهودی نشین در کرانه باختری و همچنین اخراج فلسطینی ها از بیت المقدس شرقی و تخریب خانه های آنهاست.

امتناع اسرائیل از تمدید توقف ده ماهه شهرک سازی در کرانه باختری، سرنوشت مذاکرات صلح را با خطر مواجه کرده است. این مذاکرات در اوایل سپتامبر با میانجیگری آمریکا از سر گرفته شده بود.

حدود نیم میلیون یهودی در بیش از یک صد شهرک زندگی می کنند. این شهرک ها از سال 1967 که اسرائیل کرانه باختری و بیت المقدس شرقی را اشغال کرد، ساخته شده اند. طبق قوانین بین المللی، این شهرک ها غیرقانونی هستند اما اسرائیل این موضوع را نمی پذیرد.

مطالب مرتبط