پرداخت پول در مقابل جمع آوری ته سیگار

ته سیگار
Image caption مقام های شیانیانگ به مردم محلی که ته سیگارهای در خیابان را جمع آوری کنند، پول پرداخت می کنند

شهری واقع در شمال چین روش خلاقانه ای برای تمیز کردن خیابان های این شهر ابدا کرده است.

بر اساس این برنامه، مقام های شیانیانگ به مردم محلی که ته سیگارهای در خیابان را جمع آوری کنند، پول پرداخت می کنند.

برای هر یک ته سیگار، تقریبا معادل یک سنت امریکا پول پرداخت می شود.

به گفته مقام های محلی از یک ماه پیش که این برنامه آغاز شد، بیش از 7 میلیون ته سیگار تحویل داده شده است.

هدف عمده اجرای این طرح، تمیز کردن اماکن عمومی و همچنین هشدار دادن در مورد خطرات مصرف سیگار است.

بر پایه گزارش ها، یک مرد فعال در این زمینه، توانسته است بیش از 7 هزار ته سیگار جمع آوری کند.

مقام های محلی می گویند از زمان آغاز اجرای این برنامه پانزده هزار دلار پول به افرادی که در آن شرکت کرده اند پرداخت شده است.

اجرای این برنامه تا دو ماه دیگر ادامه خواهد داشت.

با این حال برخی گزارش ها حاکی از آن است که بعضی افراد از قوانین تعریف شده تخطی می کنند.

بر اساس قوانین این برنامه، ته سیگارها باید از سطح خیابان ها جمع آوری شوند.

با این حال در کافی نت ها و رستوران ها دیده شده است که بعضی از مردم محلی در زیرسیگاری ها در جستجوی ته سیگار بودند و بعضی دیگر هم سطل های زباله را به همین منظور جستجو می کردند.

به نظر می رسد که در شهر شیانیانگ ته سیگار به سرعت در حال تبدیل شدن به یک کالا است.

مطالب مرتبط