حزب الله: سازمان ملل بجای قاتلان حریری به دنبال ماست

Image caption حزب الله و متحدانش بخشی از وزارتخانه های لبنان را در اختیار دارند

سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان از مقام ها و مردم این کشور خواسته است که هر گونه همکاری با دادگاه بین المللی رسیدگی به پرونده ترور رفیق حریری، نخست وزیر پیشین لبنان را قطع کنند و از دادن هر گونه اطلاعات به این دادگاه خودداری ورزند.

وی در سخنرانی زنده تلویزیونی اش گفت که هر اطلاعاتی که در اختیار این دادگاه قرار داده شود در اختیار اسرائیل قرار می گیرد و از آن علیه حزب الله استفاده خواهد شد.

دبیرکل حزب الله گفت که برای اولین بار می خواهد سکوت گروهش را درباره عملکرد دادگاه بین المللی بشکند و از اطلاعاتی پرده بردارد که نشان می دهد بازرسان این دادگاه بیش از آنکه به دنبال یافتن عاملان قتل رفیق حریری باشند به دنبال کسب حداکثر اطلاعات در مورد حزب الله هستند، اطلاعاتی که به گفته وی، در اختیار سازمان های اطلاعاتی غربی و اسرائیل گذاشته خواهد شد.

او هشدار داد که دادن اطلاعات به بازرسان دادگاه به معنی دشمنی و رویارویی با حزب الله خواهد بود.

سید حسن نصرالله گفت اطلاعاتی در دست دارد که نشان می دهد بازرسان بین المللی طی فعالیت پنج ساله شان در لبنان خواهان دسترسی به پرونده تمام دانشجویانی که در هفت سال اخیر در لبنان تحصیل می کرده اند شده اند.

به گفته او، این بازرسان همچنین دسترسی به تمامی ارتباطات تلفنی در کشور را خواهان شده و نقشه های جزئی و دقیق از تمام خاک لبنان را طلب کرده اند.

وی این سؤال را مطرح کرد که درخواست چنین اطلاعاتی چه ارتباطی با جستجو برای یافتن قاتلان رفیق حریری دارد و آیا چنین اطلاعاتی جز آنکه به کسب اطلاعات در مورد حزب الله کمک کند هدف دیگری دارد.

Image caption نصرالله: دکتر شراره پزشک معالج همسران و دختران مسئولان رده بالا و فرماندهان حزب الله است

حزب الله و متحدانش بخشی از وزارتخانه های لبنان را در اختیار دارند و همچنین دارای نفوذ در پلیس و ارتش و سازمان های اطلاعاتی و امنیتی لبنانند که دسترسی آنان به اطلاعات دولتی و پرونده های محرمانه را امکان پذیر می سازد.

سید حسن نصرالله گفت که از همان آغاز اطلاعاتی در زمینه عملکرد بازرسان بین المللی در لبنان داشته، اما برای اینکه حزب الله به مانع تراشی برای این بازرسان متهم نشود سکوت اختیار کرده و اعتراضی نکرده است اما اتفاقی که روز چهارشنبه افتاد وی را بر آن داشته که سکوت خود را بشکند.

روز چهارشنبه دو تن از بازرسان دادگاه بین المللی همراه با مترجم خود و یک مأمور پلیس مخفی به مطب دکتر ایمان شراره، پزشک متخصص زنان در محله اوزاعی واقع در حومه شیعه نشین جنوبی بیروت مراجعه کردند و از او خواستند آدرس و شماره تلفن همه بیمارانی را که از هفت سال پیش تاکنون به او مراجعه کرده اند در اختیارشان قرار دهد.

به گفته سید حسن نصرالله، دکتر شراره پزشک معالج همسران و دختران مسئولان رده بالا و فرماندهان حزب الله است.

وقتی دکتر شراره به بازرسان که یکی از آنها استرالیایی و دیگری فرانسوی بودند توضیح داد که این اطلاعات حجم زیادی دارد و شامل پرونده هفت هزار مراجعه کننده می شود، آنها خواسته خود را به آدرس و شماره تلفن تنها هفده تن از این مراجعه کنندگان کاهش دادند.

اما در این بین ده ها زن که عده ای از آنان روبنده به چهره داشتند به مطب وارد شدند و به بازرسان حمله کردند، کیف یکی از بازرسان و تلفن همراه مأمور پلیسی که همراهشان بود ربوده شد و بی آنکه موفق به کسب اطلاعات مورد نظر خود شوند، ناچار به ترک مطب شدند.

سید حسن نصرالله در سخنرانی خود این سؤال را مطرح کرد که پرونده های پزشکی یک مطب بیماری های زنان چه ربطی می تواند به جستجو برای یافتن قاتلان نخست وزیر سابق داشته باشد و با توجه به اخلاق و سنت ها و فرهنگ مردم لبنان، بازرسان خواهان دسترسی به پرونده پزشکی زنان این کشور، آن هم پرونده های مربوط به بیماریهای زنانه شده اند.

آن گونه که سید حسن نصرالله و دیگر مقام های لبنانی، از جمله نخست وزیر این کشور گفته اند، قرار است دادگاه بین المللی رسیدگی کننده به پرونده ترور رفیق حریری به زودی افرادی از حزب الله را به عنوان متهم و مظنون احضار کند.

انتظار می رود که صدور چنین قراری از این دادگاه، باعث رویارویی جناح های سیاسی لبنان و بروز تنش در این کشور شود.

حزب الله اعلام کرده که این دادگاه با اهداف سیاسی و در راستای منافع آمریکا و اسرائیل عمل می کند و هیچ گونه اتهامی را علیه افراد خود نخواهد پذیرفت و حاضر نیست با دادگاه بین المللی همراهی کند.

ایران و سوریه هم از این موضع حزب الله پشتیبانی می کنند.

اما جناح رقیب حزب الله و آمریکا و همچنین شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرده که دادگاه به کار خود ادامه خواهد داد و از مسیر خود منحرف نخواهد شد.

سید حسن نصرالله گفت که از چهار سال پیش خبر داشته که دادگاه بین المللی به دنبال متهم کردن حزب الله به دنبال متهم کردن حزب الله استريال، اما صدور قرار اتهام را به تأخیر انداخته و اکنون هم آمریکا در حال فشار آوردن برای صدور سریع تر قرار اتهام است.