خروج جنبش تغییر از ائتلاف با دیگر احزاب کرد عراقی

گوران
Image caption جنبش تغییر در مجلس عراق هشت کرسی در اختیار دارد

جنبش تغییر (گوران)، عمده ترین جریان سیاسی مخالف دولت محلی در کردستان عراق اعلام کرد که از ائتلاف احزاب کرد در مجلس عراق (موسوم به همپیمانی کردستانی) خارج شده است.

این تصمیم جمعه شب در جلسه این جنبش گرفته و امروز شنبه ۲۹ اکتبر (۷ آبان) طی بیانیه ای اعلام شد.

در این بیانیه آمده است که جنبش تغییر در شانزدهم اوت (بیست و پنجم مرداد) گذشته طرحهایی را برای اصلاحات سیاسی در اداره کردستان عراق عرضه کرد اما دو حزب دموکرات و اتحاد میهنی که اداره این منطقه را در دست دارند با بهانه قرار دادن شرایط سیاسی عراق و به اسم اینکه اکنون زمانی است که باید احزاب کرد صف واحدی در بغداد تشکیل دهند، از عمل به طرحهای اصلاح طلبانه سر باز زدند و به وقت کشی پرداختند و کار را به جایی رساندند که جنبش تغییر ناچار به ترک ائتلاف احزاب کرد شده است.

هشت کرسی از ۵۷ کرسی احزاب کرد در مجلس عراق به جنبش تغییر تعلق دارد و خروج این جنبش از ائتلاف با دیگر احزاب کرد در شرایطی صورت می گیرد که کردها نقش تعیین کننده در سرنوشت سیاسی عراق به دست گرفته اند.

هر یک از دو جناح هوادار نوری مالکی یا ایاد علاوی برای کسب کرسیهای لازم در مجلس به منظور دست یافتن به اکثریت پارلمانی و تصدی تشکیل دولت نیازمند ائتلاف با احزاب کردی اند که همپیمانی کردستانی را تشکیل داده اند.

با این حال کاهش هشت کرسی از این ائتلاف، اثر چندانی بر موقعیت همپیمانی کردستانی در موازنه سیاسی عراق نمی گذارد.

همپیمانی کردستانی طرحی شامل بر نوزده بند عرضه و اعلام کرده که با جناحی برای تشکیل دولت ائتلاف می کند که در مورد این شروط انعطاف بیشتری نشان دهد.

آن گونه که نمایندگان احزاب کرد عراقی می گویند، جناح هوادار نوری مالکی تاکنون بیشترین میزان از شروط کردها را پذیرفته است.

هدف از این شروط کسب اختیارات و امکانات بیشتر سیاسی و اقتصادی برای دولت خودگردان کرد و افزایش نقش و نفوذ آن در دولت مرکزی است.

جنبش تغییر، بر سر این شروط اختلافی با دیگر احزاب تشکیل دهنده همپیمانی کردستانی ندارد.