دور دوم انتخابات برزیل برگزار می شود

دیلما و سرا
Image caption نظرسنجی ها بیانگر برتری خانم دیلما است

شهروندان برزیل یکشنبه به پای صندوق های رای می روند تا رئیس جمهوری جدید این کشور را انتخاب کنند.

رای دهندگان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برزیل به یکی از دو نامزد حزب حاکم کارگران و حزب مخالف سوسیال دموکرات رای خواهند داد.

نظرسنجی ها بیانگر برتری دیلما روسف، نامزد حزب حاکم کارگران است.

خانم روسف مورد حمایت لویئز ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس جمهوری کنونی برزیل است و در صورت پیروزی نخستین زنی خواهد بود که به ریاست جمهوری این کشور انتخاب می شود.

انتخابات در برزیل به صورت الکترونیک برگزار می شود و پیشبینی می شود نتیجه آرای مردم تا چند ساعت پس از پایان رای گیری مشخص شود.

دور اول انتخابات ریاست جمهوری سوم اکتبر برگزار شد و خانم روسف تنها ۴۷ درصد از آرا را به خود اختصاص داد.

او برای پیروزی در انتخابات به نیمی از آرا نیاز داشت.

نظرسنجی ها نشان می دهد خانم روسف ده درصد جلوتر از آقای خوزه سرا، نامزد سوسیال دموکرات است.

آقای سرا می گوید ترجیح می دهد به نتیجه نظرسنجی اعتنا نکند زیرا نتیجه انتخابات از صندوق های رای خارج خواهد شد.

آقای سرا در دوره اول انتخابات ۳۳ درصد آرا را به خود اختصاص داده بود.

کارشناسان با اشاره به رضایت هشتاد درصدی مردم برزیل از عملکرد حزب حاکم، پیروزی آقای سرا را در انتخابات بسیار مشکل می دانند.

کارشناسان همچنین می گویند آرای بیست میلیون نفری که در دور اول انتخابات به مارینا سیلوا، کاندیدای حزب سبز رای داده بودند در تعیین نتیجه انتخابات حیاتی خواهد بود.

خانم سیلوا از هیچ کدام از دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری حمایت نکرده است.

دیلما روسف ۶۲ سال سن دارد و پیش از این رئیس دفتر رئیس جمهوری بوده است. او قول داده در صورت پیروزی به سیاست های اقتصادی آقای لولا ادامه دهد.

خوزه سرا، ۶۸ ساله است و پیش از این فرماندار ایالت سائو پائولو و وزیر بهداشت برزیل بوده است. او قول داده مدیریت کشور را ارتقا دهد.

مطالب مرتبط