اوباما و دموکراتها در آزمونی نفس گیر

کمپین انتخاباتی در آمریکا
Image caption دلسردی هواداران اوباما و هیجان جمهوری خواهان از مشخصه های این انتخابات است

روز سه شنبه، روز نبرد دو قدرت سیاسی اصلی آمریکا برای تسخیر مجلس نمایندگان و سناست، انتخاباتی که خیلی ها آن را در حکم رفراندومی برای باراک اوباما می دانند، در میانه دوره ریاست جمهوری اش.

آنچه بیش از هر چیز آقای اوباما و حزب دموکرات را نگران کرده، سرخوردگی عده زیادی از مردمی است که هر چه بیشتر به صندوقهای رای پشت کنند، شانس جمهوریخواهان برای به دست گرفتن قوه مقننه بیشتر خواهد شد.

صدای رجزخوانی جمهوریخواهها در ماههای گذشته هر دم بلندتر شده است. مایکل استیل، رئیس کمیته ملی حزب جمهوری خواه، در جمع هوادارن این حزب گفت: «شما پلوسی را بیرون خواهید کرد...هری رید را پایین خواهید کشید...کشورتان را برای خانواده هایتان پس خواهید گرفت، برای کسب و کارتان، برای محله تان.»

حزب جمهوریخواه ستاره های پرطرفدارش را برای مبارزه تبلیغاتی بسیج کرده است. از جمله سارا پیلین، نامزد پیشین معاونت ریاست جمهوری، که می گوید آمریکا دارد کمونیستی می شود، و باید کشور را به دامن سرمایه داری و به دامن خدا برگرداند. جان مک کین هم اسبش را از حالا برای ریاست جمهوری زین کرده است. او از همه کارهای اوباما و کنگره دموکرات شاکی است.

در آن سو، اوباما که محبوبیتش یک سالی است در سراشیب افتاده، دست به دامن همسر بسیار پرطرفدارش میشل شده است، تا بلکه روحی به کالبد دموکراتها بدمد. خودش هم کراوات را باز کرده تا شاید مثل دو سال پیش، سحر کلامش کارساز بیفتد. آقای اوباما چند روز پیش در یک گردهمایی دموکراتها گفت: «با شماست که به جمهوریخواهان بگویید که وعده هایشان خریداری ندارد. که وعده هایشان را تجربه کرده ایم و دیگر نمی خواهیمشان.»

وضع دموکراتها آنقدر در نظرسنجیها ناجور است که سنگین وزنهای بازنشسته ای چون بیل کلینتون هم به میدان آمده اند تا جلوی از دست رفتن کنگره را بگیرند.

همین دو سال پیش بود که امید به تغییر در فضای آمریکا موج می زد. میلیونها آمریکایی به ستوه آمده از جرج بوش فریاد می زدند: آری ما می توانیم. دو سال بعد، سرها در گریبان است. منگنه بیکاری و رکود، حس و حالی برای خیلیها باقی نگذاشته است. حالا مخالفان اوباما هستند که پر از شوق تغییرند. و جمهوریخواهان بر موج این شوق سوارند.

برای به چنگ آوردن صندلیهای این ساختمان، دو طرف بی محابا به هم می تازند. یک آگهی تلویزیونی جمهوریخواهان، دموکراتها را متهم می کند که آمریکا را ورشکسته کرده اند. در مقابل، آگهی دموکراتها، نمایندگان جمهوریخواه را سگهای دست آموزی می نمایاند که به گرفتن استخوانی از اربابانشان دم تکان می دهند و گناه خرابکاریهای دوران بوش را به گردن آقای اوباما می اندازند.

اقلیتهای قومی در آمریکا به طور سنتی کمتر در انتخابات شرکت می کنند. و هرچه اقلیت های بیشتری از صندوق رای رویگردان بشوند، امید جمهوریخواهان برای چیرگی بر کنگره بیشتر خواهد شد.

روز سه شنبه، شاید پایان ماه عسل سیاسی اوباما باشد، اما یقینا برایش آخر دنیا نخواهد بود. او ناچار است بازهم آستینها را بالا بزند و بجنگد.