آنگ سن سو چی: هدف من انقلاب صلح آمیز در برمه است

آنگ سن سو چی، رهبر طرفدار دموکراسی برمه
Image caption آنگ سن سو چی، تاکید کرده که آزادی او مشروط به محدود کردن فعالیت های سیاسی‌اش نبوده است

آنگ سن سو چی، رهبر طرفدار دموکراسی برمه می گوید هدف او یک انقلاب صلح آمیز در این کشور است.

او که در مقر حزب خود موسوم به لیگ ملی برای دموکراسی، با بی بی سی صحبت می کرد، گفت رهبران نظامی برمه نباید از او یا حمایت گسترده از وی ترسی به دل راه دهند چون او بدخواه آنان نیست.

او افزود که مایل به سقوط دولت نظامی برمه نیست ولی می خواهد رهبران نظامی برمه با پیاده کردن دموکراسی واقعی، اوج میهن پرستی خود را نشان دهند.

آنگ سن سو چی، تاکید کرد که آزادی وی مشروط به محدود کردن فعالیت های سیاسی اش نبوده است.

ولی او افزود که چنانچه دولت تصمیم بگیرد او را به خاطر هر گونه حرف یا عملی به زندان بیاندازد، آماده است پیامدهایش را بپذیرد.

رهبر طرفدار دموکراسی برمه گفت مطمئن است که برمه سرانجام دارای حکومت مبتنی بر دموکراسی خواهد شد ولی تاریخ آن را نمی داند.

آنگ سن سو چی، در آغاز هفته جاری پس از هفت سال که در بازداشت خانگی بود، آزاد شد.

وی یک روز پس از آزادی خطاب به هوادارانش گفت اگر آنها خواهان تغییر هستند، باید راه درست و صحیح را برای رسیدن به آن انتخاب کنند.

کاردار سفارت آمریکا در برمه به بی بی سی گفته است دولت آمریکا خواستار آشتی دولت برمه و آنگ سن سو چی است.

آزاد کردن آنگ سن سو چی از حبس خانگی، شش روز پس از برگزاری اولین انتخابات برمه پس از بیست سال، صورت گرفت.

در این انتخابات، احزاب و گروه های مرتبط با دولت نظامی برمه پیروز شدند.

ولی جامعه جهانی این انتخابات را رد کرد.

رهبر طرفدار دموکراسی برمه، در سال ۱۹۹۰ در انتخابات عمومی این کشور پیروز شد ولی رهبران نظامی برمه این انتخابات را باطل اعلام کردند.

آنگ سن سو چی، از آن هنگام تا روز آزادیش در سیزده نوامبر، به خاطر اتهامات مختلف زندانی یا در بازداشت خانگی بوده است.

مطالب مرتبط