وزارت خارجه آمریکا: گرایش جوانان تاجیک به اسلام در حال افزایش است

Image caption گزارشگران نوشته‌اند که 97 درصد جمعیت تاجیکستان پیروان اسلام هستند

طبق گزارش تازه وزارت خارجه آمریکا در باره آزادی اندیشه، به اسلام روی آوردن جوانان در تاجیکستان شدت گرفته است.

تأکید شده است که هرچند در تاجیکستان طبق قوانین هیچ یکی از مذاهب دولتی دانسته نمی‌شود، ولی دولت “به جایگاه ویژه” فقه حنفی اعتراف می‌کند.

همچنین مؤلفان این گزارش از دولت تاجیکستان برای محدودیتهایی در پوشش لباس مذهبی، ریش مردان و تعقیب پیروان “جماعت تبلیغ” و “سلفیه” انتقاد کرده‌اند.

در مجموع، به نوشته گزارشگران، در یک سال اخیر در حیات مذهبی ساکنان تاجیکستان، به جز در چند مورد، تحولات جدی صورت نگرفته است.

دولت آمریکا تصویب قانون جدید تاجیکستان در باره اتحادیه‌های مذهبی در این کشور را عامل مداخله بیشتر دولت در امور دینی ارزیابی کرده است.

گفته می‌شود که در یک سال اخیر دولت تاجیکستان در نسبت پوشش لباس مذهبی تصمیمهایی گرفته است که حقوق ساکنان را محدود می‌سازد. در گزارش از اخراج حداقل یک دانشجو و یک استاد دانشگاه ملی تاجیکستان برای پوشش حجاب گزارش شده است.

همچنین گفته می‌شود که در مورد استخدام به کار زنها و بانوان حجاب پوش با مشکلاتی روبرو هستند. از سوی دیگر، گفته می‌شود که این تلاشهای دولت تاجیکستان به منظور حفظ ساخت دنیوی (سکولار) در این کشور انجام می‌شوند.

در مورد ریش مردان که اخیراً به موضوع داغ جامعه تبدیل شده است، تحلیلگران وزارت خارجه آمریکا نوشته‌اند که در تاجیکستان مواردی مشاهده می‌شود که به مردهایی که برای گرفتن شناسنامه عکس خود را با ریش پیشنهاد می‌کنند، گذرنامه داده نمی‌شود.

همچنین گزارشگران از منع وزارت معارف تاجیکستان در مورد ریش برای استادان زیر پنجاه سال اظهار نظر کرده و نوشته‌اند که این مقررات سریعا اجرا نمی‌شود.

وزارت خارجه آمریکا همچنین از وضع آموزش مذهبی در تاجیکستان و بسته شدن مدارس “غیررسمی” اظهار نگرانی کرده است. به نوشته گزارشگران، طبق قانون جدید نه همه از مساجد کشور از حق آموزش مذهبی کودکان و نورسان برخوردار شده‌اند که این امر مشکلاتی را درپی داشته است.

Image caption در گزارش وزارت خارجه آمریکا آمده است که برخی از آزادیهای مذهبی در تاجیکستان نقض می‌شوند

در رابطه به فعالیت آزاد اتحادیه‌های مذهبی در تاجیکستان گزارشگران نوشته‌اند که در یک سال اخیر در این کشور دستکم 59 نفر برای پیروی از “جماعت تبلیغ” زندانی و 33 نفر دیگر جریمه شده‌اند.

دولت تاجیکستان پیروان این گروه را افراطگرا می‌دانند، ولی به نوشته گزارشگران در جریان محاکمه دادگاهی دلایلی در باره دست داشتن این افراد در اعمال غیرقانونی ارائه نشده است.

همچنین در یک سال اخیر هفت نفر به جرم پیروی به گروه سلفیه روانه زندان شده‌اند. گزارشگران ادعا دارند که برخی از این افراد در دادگاه عضویت خود در این گروه را تأیید نکردند.

گزارشگران نوشته‌اند که در تاجیکستان در یک سال اخیر موارد خشونت یا نزاع مذهبی مشاهده نشده است.

با این وجود، مؤلفان از موارد اجباری پوشش لباس اسلامی از سوی بانوان اشاره ‌می‌کنند. به نوشته آنها، این مشکل در خانواده هایی محسوس است که والدین آنها از سفر حج برمی‌گردند.

در گزارش وزارت خارجه آمریکا آمده است که اتحادیه‌های غیراسلامی در تاجیکستان در یک سال اخیر در فعالیت خود با مشکل جدی روبرو نشده‌اند.

بیشتری از آنها طبق قانون جدید این کشور درباره اتحادیه‌های مذهبی دوباره ثبت نام شده‌اند. ولی کنیسه یهودیان نتوانسته است این امر را اجرا کند.

زیرا، به گفته مسئولان آن، تعداد یهودیان در شهر کمتر از 10 نفر بوده است. اما قانون ثبت اتحادیه مذهبی را تنها در صورت بیش از ده نفر بودن پیروان آن اجازه داده است.

مطالب مرتبط