نشست اضطراری اسقف‌های کاتولیک در واتیکان

اسقف ها در واتیکان
Image caption اسقف ها زیر باران از جلسه خارج شده اند

بیش از نیمی از اسقف های کاتولیک جهان، که از نزدیک ترین مشاوران پاپ به شمار می روند، نشست یک روزه ای را پشت درهای بسته در واتیکان آغاز کرده اند.

تصمیم گیری در مورد کشیش هایی که کودکان را مورد آزار و اذیت جنسی قرار می دهند و همچنین مسائل مربوط به آزادی های مذهبی از جمله مواردی است که در دستور کار آنها قرار دارد.

اسقف های کاتولیک جهان و دست کم آنهایی که زیر سنین هشتاد سالگی هستند، به طور معمول فقط زمانی که پاپ مرده باشد برای تعیین جانشین او در واتیکان جمع می شوند.

اما این نشست کم نظیر به درخواست پاپ بندیکت تشکیل شده تا گزارش هایی را که مقامات واتیکان در باره رسوایی سال های اخیر در مورد آزار و اذیت کودکان توسط کشیش های کاتولیک تهیه کرده اند، به اطلاع شرکت کنندگان برسانند.

مقامات واتیکان با انتقادات گسترده ای در سراسر جهان روبرو شده اند، چرا که گفته می شود آنها در مورد کشیش هایی که کودکان را مورد آزار و اذیت قرار می دهند، کوتاهی کرده و حتی اجازه داده اند که این کشیش ها به کار خود ادامه دهند.

اسقف ویلیام لوادا در واتیکان رئیس بخشی است که در مورد اقدامات تادیبی کلیساها تصمیم گیری می کند.

او قرار است در پایان نشست امروز گزارش محرمانه ای را به اسقف های شرکت کننده ارائه کند.

این گزارش حاوی اقداماتی است که از سوی پاپ بندیکت اتخاذ شده تا به قربانیان آزارهای جنسی توسط کشیش های کاتولیک این اطمینان داده شود که آنها از همان مقرارت مربوط به حفاظت و حمایت از کشیش ها برخوردار خواهند شد، مقرارتی که تاکنون کلیسای کاتولیک برای روحانیون خود فراهم کرده است.