رحمان: "پرچمداری تاجیکان از آریایها آمده است"

Image caption سال گذشته در یکی از خیابانهای مرکزی دوشنبه یک پرچم دراز تاجیکستان نصب شد که به گفته دست‌اندرکاران، باید به کتاب رکوردهای گینیس وارد شود

امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، ضمن شادباش ساکنان تاجیکستان به مناسبت "روز پرچم ملّی" گفت که فرهنگ پرچمداری تاجیکان از قومهای آریایی منشأ می‌گیرد.

رئیس جمهوری تاجیکستان در این زمینه از پرچم کوروش کبیر و کاو ه آهنگر یادآور شده و تأکید کرد که آنها "رمز جوانمردی و توانایی و جان‌نثاریهای نیاکان ما می‌باشند."

امامعلی رحمان در باره پرچم کوروش کبیر گفت که در آن عقابی تصویر شده است که رمز قدرت و توانایی است. به اعتقاد رهبر تاجیکستان، دولتی که کوروش کبیر تشکیل داد، "دولت نیرومند زمان" محسوب می‌شد.

سپس، آقای رحمان به شرح پرچم فعلی تاجیکستان روی آورد و گفت: "دعوت به اتحاد و سرجمعی، ناموس، وطن‌دوستی و وطن‌پرستی، حمایت از مرز و بوم، سعی و تلاش برای اعمار جامعه عدالت پرور و انسانیت و بشردوستی ملت ما تجسم گردیده است."

طبق شرح منابع رسمی، رنگ سرخ پرچم تاجیکستان - رمز مبارزه و جان‌نثاری خلق برای آزادی و استقلال، رنگ سفید - نشان بخت و سعادت، امید و آرزو و رنگ سبز - نشانه سرسبزی و شکوفایی، سربلندی و خرمی و ابدیت، است.

همچنین، در پرچم تاجیکستان تصویر تاج و هفت اختر جای گرفته است که آن را مقامات اشاره‌ به معتبر بودن شماره هفت در تاریخ فرهنگ و دولتداری تاجیکان ارزیابی می‌کنند.

در پیام شادباشی خود آقای رحمان ضمن تأکید بر ضرورت تجلیل از "روز پرچم ملی" گفت که بزرگداشت این روز به معنی احترام به روح قهرمانان ملت، زبان، فرهنگ و حق دولتداری این ملت است.

وی افزود: "یعنی این احترام به روح و روان کاو ه آهنگر و کوروش کبیر، شیرک و دیوشتیچ، اسماعیل سامانی و تیمورملک، رودکی و فردوسی و صدها و هزاران ابرمردان گذشته ماست."

از سوی دیگر، رئیس جمهوری تاجیکستان ساکنان را به ارج‌‌گذاری به مقدسات ملی-قانون اساسی، نشان، پرچم و سرود ملی دعوت کرد. به گفته وی، چنین ارج‌‌گذاری "باید در میان مردم و پیش از همه، نورسان و جوانان همچون رمز ناموس و شرف ملی وسعت پیدا نماید."

ضمناً، در زمان شوروی پرچم تاجیکستان از رنگهای سرخ، سبز و سفید عبارت بود که در یک نوک آن به گونه سایر جماهر اتحاد شوروی نشان داس و بالغه (چکش) تصویر شده بود.

نشان یا رمز زمان شوروی تاجیکستان از نهال پنبه و گندم، ستار ه سرخ و نور آفتاب عبارت بود. بعد از کسب استقلال، مدتی در رمز تاجیکستان تصویر شیر موجود بود که بعداً حذف شد. حالا در نشان دولت تاجیکستان هفت ستاره، کتاب و قله‌های کوهسار تصویر شده‌اند.

برای بار نخست از "روز پرچم تاجیکستان" سال گذشته تجلیل شده بود. به این منظور نهادهای دولتی به تهیه پرچم بزرگی اقدام کردند و آن را بر رویی خطوط اتوبوس برقی در خیابان مرکزی شهر دوشنبه نصب کردند.

دست‌اندرکاران معتقدند که این بزرگترین پرچم ملی در جهان است و باید به کتاب رکوردهای گینیس وارد شود، ولی تا حال در این زمینه اقدامی انجام نشده است.

مطالب مرتبط