از این سو تا آن سوی دنیا: فساد اداری

بخش دوم مجموعه‌ برنامه های ما با عنوان "این سو تا آن سو"‌ به موضوع فساد اداری در جهان نگاهی می اندازد.

خبرنگاران سوئد و سومالی را بررسی خواهند کرد و می پرسند آیا آنها آن چه به نظر می رسند هستند؟ سومالی بار دیگر پرفسادترین ملت جهان دسته بندی شده است پیش تر از کشورهای جنگ زده و درگیر نزاع داخلی مانند برمه، افغانستان و عراق.

شاخص فساد، منتشر شده توسط سازمان «شفافیت بین‌الملل»، نهاد دیدبان مستقر در برلین ، دانمارک، نیوزلند و سنگاپور را کم فسادترین کشورهای دنیا رتبه بندی کرده است.

شاخص فساد، سطح فساد بخش عمومی مشاهده شده‌ موجود در ۱۷۸ کشور جهان را اندازه گیری و به آنها از صفر – بسیار فاسد – تا ۱۰ يعنی بسیار سالم، نمره می‌دهد.

سومالی در شاخص ۲۰۱۰، ۱/۱ نمره گرفته است. سوئد با نمره‌ ۹.۲ دوم شده است. خبرنگاران از سوئد و مرز سومالی به عنوان قسمتی از مجموعه‌ "این سو تا آن سوی جهان" گزارش خواهند کرد.

سازمان «شفافیت بین الملل» در سال ۱۹۹۳ برای اندازه‌گیری و نظارت بر فساد تاسیس شد. شاخص مشاهده‌ فساد، که سالانه منتشر می‌شود، به نتیجه‌ی ۱۳ تحقیق مستقل، انجام شده توسط نهادهایی مانند بانک جهانی و واحد اطلاعات اقتصادی متکی است. برای مشخص شدن رتبه‌ها، باید حداقل سه نتیجه موجود باشد تا یک کشور به حساب بیاید.

در میان کشورهایی که از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۰ کاهش نمره نشان داده اند ایتالیا و ایالات متحده آمریکا بودند. در حالی که شیلی و هائیتی در بین آن‌ها که پیشرفت نشان دادند بودند.

مطالب مرتبط