از این سو تا آن سوی دنیا: آلودگی زیست محیطی

موضوع ماقبل آخر از مجموعه برنامه های "این سو تا آن سو"، بر محیط زیست تکیه دارد.

در سال های اخیر توجه سیاستمداران در سرتاسر دنیا به مشکلات زیست محیطی مانند آلودگی و تغییرات آب و هوایی جلب شده است.

یک گزارش جدید منتشر شده از سوی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد می گوید که بین آنچه از نظر علمی باید انجام گیرد تا از گرم شدن زمین جلوگیری شود،‌ و آنچه که دولت ها قول دستیابی به آن را داده اند، خلاء‌ بزرگی وجود دارد.

بحران اقتصادی جهانی سبب کاهش تصاعد گازهای آلوده کننده شده است هر چند مقدار کاهش تنها ۱.۳ درصد در سال ۲۰۰۹ بود. برنامه توسعه سازمان ملل هشدار می دهد که تصاعد این گازها با بهبود وضعیت اقتصادی کشورها دوباره افزایش خواهد یافت.

ارقام ارائه شده از سوی نهاد بین المللی انرژی نشان می دهد که آمریکا و چین هنوز بیشترین میزان گاز دی اکسید کربن را تولید می کنند. میزان تصاعد گاز در این دو کشور به ترتیب معادل پنج میلیون و ۶۰۰ هزار و شش میلیون و ۵۰۰ هزار تن است.

کشورهای کمتر توسعه یافته آفریقا مانند جمهوری دمکراتیک کنگو و سنگال و بعضی از کشوری اروپای شرقی گازهای به میزان بسیار کم از این گازها تولید می کنند یا اصلا تولید نمی کنند.

با این حال میزان تصاعد این گونه گازها به صورت سرانه، داستان متفاوتی بیان می کند. چندین کشور خاورمیانه از این لحاظ در سال های اخیر افزایش نشان داده اند. قطر با تولید ۴۲.۰۹ تن گاز به صورت سرانه، در این زمینه پیشروست.

ترینیداد و توباگو در این فهرست شماره پنج است. این کشور ۲۸.۴ تن گاز به طور سرانه تولید می کند. در سال های اخیر به دلیل تولید انرژی بیشتر و همچنین فعالیت های صنعتی، تولید گازهای گلخانه ای بیشتر شده است.

ایسلند از نظر میزان استفاده از منابع انرژی قابل تجدید، در جهان شماره یک است. این کشور در عین حال بلحاظ مصرف نفت بازاء‌ هر نفر از جمعیت، بعد از قطر دومین است.

مطالب مرتبط