بی‎اعتمادی متقابل یهودیان و اعراب اسرائیلی

عرب اسرائیلی
Image caption شهروندان عرب در اسرائیل، بالغ بر بیست درصد از جمعیت اسرائیل را تشکیل می دهند

بنا به یک نظرسنجی در اسرائیل، دو سوم از یهودیان این کشور معتقدند که تا زمانی که درگیری میان فلسطینیان و اسرائیل ادامه دارد، نظر شهروندان عرب نباید در تصمیم گیری های دولت در باره موضوعات امنیتی و دیپلماسی منظور شود.

هدف از انجام سالیانه این نظرسنجی سنجش وضعیت دموکراسی در اسرائیل است.

در نظرسنجی امسال از یهودیان پرسیده شده است که نظرشان در باره اقلیت عرب در اسرائیل چیست.

نتیجه این نظرسنجی که نشان داده که میزان اختلاف نظر و عدم اعتماد در میان این گروه قابل توجه است، توسط "موسسه دموکراسی اسرائیل"، یک سازمان تحقیقاتی محلی به شیمون پرز، رئیس جمهوری اسرائیل ارائه شد.

نزدیک به هفتاد درصد از پاسخ دهندگان معتقد بوده اند که بدون توافق صلح میان اسرائیل و فلسطینیان، اعراب ساکن اسرائیل نباید هیچ نقشی در امور خارجه یا دفاع این کشور داشته باشند.

کمی بیش از نیمی از شرکت کنندگان در این نظرسنجی گفتند که باید برای اعراب انگیزه ایجاد کرد که اسرائیل را ترک کنند.

کمتر از نیمی هم گفتند که نمی خواهند که همسایه عرب داشته باشند.

بیش از هفتاد درصد از اعراب اسرائیلی که در نظرسنجی شرکت داشته اند گفته اند که مخالف زندگی در میان یهودیان افراطی و متعصب هستند.

نظرسنجی اخیر نشان داده است ۸۶ درصد از جمعیت یهودی اسرائیل بر این باورند که تصمیم هایی که برای سرنوشت این کشور اهمیت زیادی دارند باید فقط مورد تائید اکثریت یهودی قرار بگیرد.

شهروندان عرب در اسرائیل، که بالغ بر بیست درصد از جمعیت اسرائیل را تشکیل می دهند سالیان سال است که شاکی اند برای دسترسی به فرصت های شغلی و منابع مختلف به طور مرتب مورد تبعیض بوده اند.

یک میلیون و سیصد هزار نفر شهروند عرب در اسرائیل، نوادگان فلسطینیانی هستند که به دنبال تشکیل کشور اسرائیل در سال ۱۹۴۸ در این سرزمین باقی ماندند.

در این نظرسنجی حدود هزار و دویست نفر شرکت داشته اند.

مطالب مرتبط