دولت آمریکا شرکت بی پی را به دلیل نشت نفت تحت پیگرد قرار داد

سکوی حفاری دیپ واتر هورایزن در آوریل منفجر شد
Image caption سکوی حفاری دیپ واتر هورایزن در ماه آوریل منفجر شد

دولت آمریکا شرکت بی پی و هشت شرکت دیگر را با این اتهام که قوانین ایمنی فدرال را در ارتباط با نشت نفت در خلیج مکزیک نقض کرده اند تحت پیگرد قرار داده است.

در این دعوی حقوقی خواسته شده است که این شرکت ها بدون هر گونه محدودیتی در زمینه پاکسازی و هزینه خسارات وارده مسئول شناخته شوند.

انفجار در سکوی حفاری "دیپ واتر هورایزن" در ماه آوریل باعث مرگ 11 کارگر شد. در اثر آن انفجار، چاه نفت سر باز کرد و میلیون ها بشکه نفت طی چند ماه به دریا ریخت.

این نشت بدترین فاجعه زیست محیطی در تاریخ آمریکا خوانده شد.

دولت آمریکا در دعوی خود این 9 شرکت را براساس قانون آب پاکیزه و قانون آلودگی نفتی متهم می کند.

اریک هولدر دادستان کل آمریکا گفت که براساس این شکایتنامه "نقض مقررات ایمنی و عملیاتی" باعث انفجار روز 20 آوریل شد.

آقای هولدر گفت: "ما قصد داریم ثابت کنیم که این متهمان مسئول هزینه های تحمیل شده بر دولت، ضررهای اقتصادی و خسارات زیست محیطی بدون هر گونه محدودیتی هستند."

او افزود: "با ادامه تحقیقات، در برداشتن هیچ گامی برای جوابگو شناختن آنهایی که مسئول نشت نفت هستند، مکث نخواهیم کرد."

"ترانس اوشن" یکی از شرکت هایی که دولت آمریکا علیه آن شکایت کرده گفته است که نباید به خاطر اشتباهات دیگران مسئول شناخته شود.

این شرکت در بیانیه ای نوشت: "تاکنون هیچ پیمانکار حفاری به خاطر نشت از یک چاه و براساس قانون آلودگی نفتی سال 1990 مسئول شناخته نشده است."

این شرکت گفت که صاحب و مدیر چاه مسئول نشت نفت هستند.

پیش از این 300 دعوی حقوقی دیگر در ارتباط با آن نشت مطرح شده بود که توسط دادگاهی فدرال در نیو اورلئان در یک پرونده ادغام شد.

افرادی که در صنعت ماهیگیری و جهانگردی منطقه کار می کنند، از جمله صاحبان رستوران ها در طول خلیج مکزیک از جمله شاکیان هستند.

مطالب مرتبط