افزایش جمعیت آمریکا به 308 میلیون نفر

رابرت گرووز رئیس ادامه سرشماری آمریکا
Image caption آقای گرووز نتایج سرشماری تازه را سه شنبه ارائه کرد

براساس آمار تازه اداره سرشماری آمریکا، جمعیت این کشور در ده سال گذشته تقریبا به اندازه 10 درصد افزایش یافته و به 308 میلیون و 700 هزار نفر رسیده است.

با این حال سرعت رشد جمعیت در یک دهه اخیر به پایین ترین حد از زمان رکود بزرگ اقتصادی دهه 1930 رسید.

در این ده سال رشد جمعیت عمدتا در غرب و جنوب آمریکا ادامه یافت.

از آمار تازه جمعیت هر ایالت برای تعیین شمار نمایندگان آن در مجلس نمایندگان کنگره طی 10 سال آینده استفاده خواهد شد.

رابرت گرووز مدیر اداره سرشماری گفت که کل جمعیت آمریکا در سال 2010 به 308 میلیون و 745 هزار و 538 نفر رسید، درحالی که یک دهه قبل 281 میلیون و 400 هزار نفر بود.

به گفته آقای گرووز تقریبا 60 درصد این افزایش به تولدهای تازه در آمریکا مربوط می شود و 40 درصد حاصل مهاجرت به این کشور است.

آقای گرووز گفت: "در تک تک سرشماری ها از 1790 تاکنون، ما همه افرادی که در این کشور زندگی می کنند را شمرده ایم - ما افراد مقیم، چه شهروند باشند چه نباشند را شمارش می کنیم."

بیشترین رشد جمعیت به ایالت نوادا مربوط می شد که شاهد افزایشی 35 درصی بود، و میشیگان تنها ایالتی بود که جمعیت آن افت کرد.

آقای گرووز گفت که شاید بتوان رشد آهسته در جریان رکود بزرگ دهه 1930 و رشد کم یک دهه گذشته را به افت اقتصادی این دو دهه نسبت داد.

با این حال او اشاره کرد که درک تاثیر اقتصاد بر جمعیت پیچیده است و محققان ممکن است هرگز با اطمینان ندانند که مشکلات اقتصادی تا چه حد بر رشد جمعیت تاثیر گذاشته است.

جمعیت آمریکا در مقایسه با دیگر کشورهای توسعه یافته، با سرعت زیادی رشد می کند. رشد جمعیت فرانسه و بریتانیا در یک دهه گذشته حدود پنج درصد بوده است.

رشد جمعیت در آمریکا عمدتا به ایالات جنوبی مربوط می شد که می توانند شمار کرسی های خود در مجلس نمایندگان را افزایش دهند.

قانون اساسی آمریکا تصریح می کند که 435 کرسی مجلس نمایندگان به تناسب جمعیت در هر منطقه تقسیم شود.

این ارقام همچنین می تواند انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 را تحت تاثیر قرار دهد، زیرا شمار کرسی های هر ایالت در مجلس، میزان امتیازات آنها در سیستم "کالج انتخاباتی" را که به انتخاب رئیس جمهور منجر می شود تعیین می کند.

در انتخابات بعدی شمار کرسی های هشت ایالت که اغلب آنها در جنوب و غرب آمریکا قرار دارند افزایش خواهد یافت، و همزمان کرسی های بسیاری از ایالات در شمال شرقی و غرب میانه کاهش خواهد یافت.

مطالب مرتبط