محدودیت کشیدن سیگار در تاجیکستان

Image caption از اول ماه ژانویه محدودیت های برای سیگاری ها مورد اجرا قرار می گیرد

دولت تاجیکستان کشیدن سیگار در اماکین عمومی و ادارات و تأسیسات را از آغاز سال جدید میلادی ممنوع کرده است.

امامعلی رحمان ، رئیس جمهور روز پنجشنبه، 30 دیسامبر قانونی در باره محدود ساختن کشیدن سیگار در تاجیکستان را امضا کرده است.

طبق این قانون از یکم ژانویه کشیدن سیگار و ناس در اماکن عمومی، مؤسسات آموزش و پرورش، بیمارستانها، ادارات دولتی و غیردولتی، در استراحتگاهها، فرودگاهها و ایستگاههای راه آهن، نقلیات مسافربر و تالارهایی که در آن جلسات و محافل رسمی برگزار می‌شوند، ممنوع است.

افرادی که مقررات این قانون را نقض می‌کنند، از 175 تا 10500 سامانی جریمه خواهند شد. حدود 4،5 سامانی (واحد پولی تاجیکستان) برابر یک دلار آمریکای است.

طرح این قانون که به ابتکار پرزیدنت رحمان تهیه شده است، به گفته دست‌اندرکاران حفظ سلامتی ساکنان کشور را هدف دارد.

طبق مفاد این قانون، در فروش دخانیات (محصولات تماکو)، از جمله سیگار نیز محدودیتهایی راه‌اندازی می‌شوند. از جمله فروش محصولات تماکو در فاصله نزدیکتر از صد متر از مؤسسات تعلیمی و بهداشتی ممنوع شده است.

فروش سیگار برای کودکان و جوانان زیر 16 سال جرم دانسته شده و چنین فروشنده‌ها مجازات خواهند شد.

این قانون مقرر کرده است که برای افرادی که از سیگار و ناس استفاده می‌کنند، باید “جایهای مخصوص” تشکیل کرده شوند. برای نقض مقررات قانون مذکور جریمه هایی در نظر گرفته شده‌اند.

از جمله، اگر مشخص شود که فردی در جایهای ممنوع سیگار یا ناس کشیده، او از 175 تا 525 سامانی جریمه خواهد شد. اگر نقض مقررات این قانون از سوی “شخصیت حقوقی” صورت گرفته باشد، پس این شرکت یا رهبر آن از 1050 تا 10500 سامانی جریمه خواهد شد.

در گذشته پرزیدنت رحمان ضمن بحثها در باره این سند اظهار داشته بود که “هدف اصلی این قانون و بسیار تدبیرهای دیگر، پیش از همه ترغیب طرز حیات سالم در بین اهل جامعه، خصوصاً میان جوانان و نورسان است”. وی همچنین گفته بود که برای تطبیق مؤثر این هدف منبعد تدابیر سودمند دیگر نیز روی دست گرفته خواهند شد.

ضمناً، ایجاد محدودیتها برای سیگارکشان در بیشتری از کشورهای جهان معمول است. گذشته از این، دولت این کشورها برای جلوگیری از افزایش تعداد سیگارکشان قیمت محصولات تماکو را بمراتیب بالا برده‌اند.

فیروز سعیداف، کارشناس مسائل اجتماعی، می‌گوید که در مجموع مفاد این قانون با موازن بین‌المللی سازگار است. وی افزود: “در کشورهای اروپایی در قبال سیگارکشان قوانین سنگینتری تصویب شده‌اند. قانون تاجیکستان چندان سختگیر نیست”.

به اعتقاد وی، تهیه “جایهای مخصوص برای سیگارکشی” در موسسات و جایهای جمعیتی مخارج هنگفتی را به دنبال نخواهد داشت و آنها به زودی مجّهز خواهند شد. هرچند تطبق این قانون از 1 ژانویه صورت می‌گیرد.

آقای سعیداف معتقد است که سیگارکشی در تاجیکستان تا حال مشکل چندان محسوسی نبوده است، زیرا، تعداد سیگارکشان، به ویژه در مناطق روستایی اندک است.

وی افزود: “مشکیل اصلی ناس‌کشی است. هرچند قانون محدودیت در استفاده از محصولات تماکو ناس‌کشی را در نظر گرفته است، ولی برایم روشن نیست که در مؤسسات و جایهای جمعیتی برای ناس‌کشی چه شرایطی می‌توانند فراهم کنند؟”