کلیسای قبطی مصر خواستار رسیدگی به شکایات مسیحیان شد

رهبر کلیسای مسیحیان قبطی در مصر خواستار رسیدگی به شکایات مسیحیان این کشور شده است . در پی حمله انتحاری به کلیسای مسیحیان در شهر اسکندریه که به کشته شدن بیست و یک نفر منجر شد تظاهرات اعتراض آمیزی از سوی مسیحیان در این شهر برپا شد که اکنون دامنه آن به قاهره کشیده شده است .

پاپ شنودا در مصاحبه با تلویزیون دولتی مصر ضمن سخنانی صریحا به وظیفه دولت برای رسیدگی به شکایات مسیحیان و یافتن راه حل برای آن اشاره کرد و گفت که برای قوانین تبعیض آمیز ی که در مورد جامعه مسیحیان مصر روا داشته می شود دولت باید چاره ای بیابد. اظهارات پاپ شنودا منعکس کننده نظر بسیاری از مسیحیات قبطی مصر است که معتقدند در مورد آنها تبعیض روا داشته می شود و دولت در مورد این مسئله و نگرانی های آنها اقدامی انجام نمی دهد .

پاپ شنودا در عین حال خواستار آرامش و گفتگو به جای خشم شد.

مسحیان قبطی مصر چنین استدلال میکنند که قوانین این کشور ساختن کلیسا را بسیار مشکل می سازد حال آنکه برای مسلمانان مشکلی برای ساخت مسجد وجود ندارد .آنها هم چنین از این بابت شکایت دارند که دولت مصر به اندازه کافی برای مقابله با تعصباتی که در مور د مسیحان این کشور وجود دارد تلاش نمی کند .

مردم مصر از تمام مذاهب نگران تاثیر این حمله بر رابطه مسیحیان و مسلمانان این کشورند که از قبل هم دچار مشکل بوده است . رهبران مسیحیان و مسلمانان مصر هردو خواستار برقراری آرامش شده اند اما بین این دو جامعه بدگمانی و بدبینی متقابلی وجود دارد و در این میان آنچه براین بدگمانی ها دامن می زند مشکلات اقتصادی طبقات محروم جامعه مصر است .

مسیحیان قبطی مراسم کریسمس را در هفتم ماه ژانویه جشن میگیرند و روزهای پنجشنبه و جمعه محک آزمایش مهمی برای رابطه مسیحیان و مسلمانان خواهد بود . دولت مصر تدابیر امنیتی سختی برای محافظت از مسیحیان طی این ایام بعمل خواهد آورد.