'شکاف در جنبش فلسطینی فتح'

محمود عباس
Image caption محمود عباس خواستار تحقیق در مورد اتهامات محمد دحلان شده است

محمد دحلان، یکی از مقامات ارشد تشکیلات خودگردان فلسطینی از کمیته مرکزی جنبش فتح کنار گذاشته شده است.

محمد دحلان متهم شده است که برای برکناری محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی تلاش کرده است.

به گفته تحلیلگران، این یکی از نشانه های افزایش شکاف در جنبش فتح است که اداره تشکیلات خودگردان فلسطینی در کرانه غربی را بدست دارد .

قریب به یکسال است که دوره ریاست محمود عباس برتشکیلات خودگردان پایان یافته است ولی شورای مرکزی سازمان آزادی بخش فلسطین (ساف) ریاست او را تمدید کرده است و او موقتا ریاست این تشکیلات را تا انتخابات بعدی بعهده خواهد داشت.

در حالی که مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینیان برای مدت نامعلومی راکد مانده است در محافل فلسطینی انتقاد از ضعف رهبری محمود عباس رو به افزایش گذاشته است و یکی از منتقدان او محمد دحلان است که قبل از به قدرت رسیدن حماس در نوار غزه، ریاست امور امنیتی آنرا بعهده داشت .

کمیته مرکزی فتح، عضویت محمد دحلان را لغو کرده است تا به اتهامات او رسیدگی شود.

آقای دحلان هرگونه اتهام در مورد تلاش برای کودتا علیه محمود عباس را رد کرده و حمایت کامل خود از رئیس تشکیلات خودگردان را اعلام داشته است.

محمد دحلان اظهار داشته است که اینگونه شایعات مبالغه آمیز به مصلحت مردم فلسطینی و تشکیلات خودگردان نیست و او به جنبش فتح وفادار مانده وهرگز به آن پشت نخواهد کرد.

محمود عباس دستور داده است تا دفاتر یک شبکه تلویزیونی که با محمد دحلان رابطه نزدیک دارد تعطیل شود و گفته می شود که رئیس تشکیلات خود گردان فلسطینی خواستار تحقیقاتی داخلی در مورد اختلاسی شده است که احتمالا پای محمد دحلان و ثروت چند میلیون دلاری او را هم به وسط خواهد کشید.

چنین اقداماتی ممکن است که موقتا سبب خنثی کردن تلاش از سوی محمد دحلان یا دیگران برای تغییر در دستگاه رهبری فلسطینیان شود ولی به گفته ناطران شکی نیست که محمود عباس تصویر رهبری ضعیف و سرخورده از خود ترسیم می کند.

مطالب مرتبط