جادوگران علیه مقامات دولت رومانی دست به کار شدند

در رومانی بعد از وضع قانون جدید مالیات که برای اولین بار شامل جادوگران و رمالان هم خواهد شد آنها را آنچنان به خشم آورده است که تصمیم گرفته اند برای انتقام جویی از رئیس جمهوری و مقامات به ترفندهای حرفه خود متوسل شوند .

البته گروهی دیگر از رمالان و جادوگران هم از اینکه بالاخره بعد از مدت های زیاد حرفه آنها به رسمیت شناخته شده است خوشحالند.

جادوگران قصد دارند در یک نقطه نامعلوم در کناررود دانوب جمع شوند و گیاهی را که ریشه ای به شکل انسان دارد با ورد خوانی وطلسم های مختلفی که همراه خود می برند، به رود دانوب بیاندازند.

جادوگران می گویند جادو و طلسم هایی را انتخاب کرده اند که به مقامات دولتی لطمه خواهد زد.

خانم براتارا بوژه آ، که به ملکه جادوگری در رومانی شهرت دارد، به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است که او از هیچکس نمی ترسد و تهدید کرد که اگر رئیس جمهوری با او مشکل شخصی دارد او جوابش را با جادو خواهد داد.

بسیاری از اهالی رومانی از جادو و طلسم واهمه دارند.

قبل از تصویب قانون جدید مالیات بر درآمد که از اول ماه ژانویه به اجرا گذاشته شده است بسیاری از نمایندگان مجلس از ترس طلسم شدن با اخذ مالیات بر درآمد از جادوگران و کف بین ها مخالفت می کردند.

اکثر مردم رومانی دارای مذهب مسیحی ارتودکس اند اما اعتقاد به جادو ریشه عمیقی در فرهنگ مردم رومانی دارد و اخیرا برنامه های تلویزیونی و اینترنت باعث رونق بیشتر کسب و کار جادوگران و کف بین ها شده است.

گفته می شود که ترایان باشسکو، رئیس جمهوری رومانی، هم از طلسم و جادو استفاده می کند و به آن اعتقاد دارد.

در انتخابات ریاست جمهوری گذشته که حزب سوسیالیست بازنده شد رهبر شکست خورده آن رئیس جمهوری کنونی و هوادارانش را متهم کرد که در مناظره تلویزیونی با فرستادن انرژی منفی به سوی او باعث شدند که نتواند در این مناظره موفق شود و در نهایت در انتخابات شکست بخورد.

مطالب مرتبط