تاکید عمرو موسی بر نقش محوری عراق در جهان عرب

عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب پیش از اجلاس این اتحادیه که قرار است در ماه مارس در بغداد برگزار شود در پارلمان عراق سخنرانی کرده است.

عمرو موسی به نمایندگان پارلمان عراق گفت اجلاس سران اتحادیه عرب سرآغاز فصل جدیدی از بازگشت نقش رهبری عراق در جهان عرب خواهد بود.

آقای موسی گفت که او مشتاقانه در انتظار تشکیل اجلاس سران اتحادیه عرب است زیرا سرآغاز سالی خواهد بود که در آن عراق نقش خود به عنوان یک کشور تاثیرگذار درجهان عرب را از سرخواهد گرفت.

در دوران صدام حسین، عراق نقش مهمی در جهان عرب به عهده داشت اما از سال 2003 تاکنون دولت عراق تحت نفوذ بیشتر اکثریت شیعه و کردهای عراقی بوده و سنی ها نسبت به دوره صدام حسین نقش نسبتا کوچکتری در دولت به عهده داشته اند. همین موضوع سبب شده بود که بعضی از کشورهای عرب سنی با دولت عراق احساس بیگانگی نسبی کنند.

اما حال امید می رود که با برگزاری اجلاس سران اتحادیه عرب در بغداد گامی بزرگ در جهت عادی شدن روابط عراق با دیگر کشورهای جهان عرب برداشته شود.

اما برگزاری این اجلاس در بغداد پرسش های زیادی را در مورد وضع امنیتی این شهر و آمادگی آن برای حضور سران عرب مطرح کرده است زیرا بعضی از گروه های تندرو سنی مذهب تهدید کرده اند که امنیت را برهم خواهند زد.

هم چنین بعضی از رهبران عرب مایل به برگزاری این اجلاس زیر چتر حمایتی آمریکا نیستند، حتی اگر حضور آنها محسوس نباشد. اما عراق تاکید می کند که همه چیز به خوبی پیش می رود و سرگرم فراهم آوردن مقدمات برگزاری این اجلاس است.

دبیرکل اتحادیه عرب در سخنرانی خود در پارلمان عراق گفت که همه از شرایط عراق و ترکیب مذهبی سیاسی آن و لزوم همزیستی مسالمت آمیز در این کشور آگاهند و افزود که بیشتر نقاط جهان عرب شرایطی مشابه عراق دارد ولی گوناگونی در این کشور باید منبع قدرت باشد نه عامل ایجاد شکاف.

عمرو موسی به حملات اخیر علیه مسیحیان عراق و مصر هم اشاره کرد و گفت که چنین اقداماتی به هیچ وجه قابل قبول نیست و کشورهای جهان عرب باید مسئولیت خود را درحفاظت از جامعه مسیحیان به نحو احسن و بدون دخالت خارجی انجام دهند.

مطالب مرتبط