پاپ خواستار لغو قانون مجازات کفرگویی در پاکستان شد

پاپ بندیکت شانزدهم، رهبر کاتولیک های جهان
Image caption خبرنگاران می گویند این که پاپ از کشور خاصی نام ببرد و تقاضای تغییر قانون این کشور را بکند، امر نادری است

پاپ بندیکت شانزدهم، رهبر کاتولیک های جهان از دولت پاکستان خواسته قانون مجازات کفرگویی را لغو کنند.

به موجب این قانون در پاکستان کسانی که به اسلام توهین می کنند به مجازات مرگ محکوم می شوند.

رهبر کاتولیک های جهان گفت این قانون بهانه ای برای اقدامات غیر منصفانه و خشونت علیه اقلیت های مذهبی است.

این اظهارات پس از ترور سلمان تاثیر فرماندار ایالت پنجاب پاکستان ایراد شده است.

به گفته مقامات پاکستانی، ضارب آقای تاثیر گفته دلیل ترور سلمان تاثیر مخالفت وی با قانون ضد کفرگویی بوده است.

پاپ یندیکت که برای سفیران کشورهای خارجی در واتیکان صحبت می کرد ترور سلمان تاثیر را یک قتل تاسف انگیز خواند و گفت این ترور نشان دهنده ضرورت یک اقدام عاجل برای لغو قانون مجازات کفرگویی است.

خبرنگاران می گویند این که پاپ از کشور خاصی نام ببرد و تقاضای تغییر قانون این کشور را بکند، امر نادری است.

آقای تاثیر از جمله معدود سیاستمداران پاکستانی بود که آشکارا در مخالف با قانون مجازات کفرگویی سخن می گفت.

این مخالفت ها به ویژه پس از محکومیت آسیه بی بی یک زن مسیحی پاکستانی به جرم توهین به اسلام درماه نوامبر گذشته، شدت یافت.

سلمان تاثیر از پیشنهاد ترمیم قانون مجازات کفرگویی که بر اساس آن آسیه بی بی به مجازات مرگ محکوم شده بود، حمایت کرده بود.

پاپ بندیکت در صدر کسانی قرار داشت که خواهان بخشودگی آسیه بی بی که دارای پنج فرزند است، شده بود.

پیشنهاد لغو قانون مجازات کفرگویی موجب مخالفت و اعتراض اسلامگرایان پاکستانی شده بود.

در شهر کراچی بیش از 50 هزار نفر در مخالفت با تغییر این قانون به راهپیمایی های اعتراضی دست زدند.

تمام گروه های مهم اسلامی اعم از میانه رو و محافظه کار در این راهپمایی ها شرکت کرده بودند.

مطالب مرتبط