برکناری امامان خطیب و تهیه موعظه های تائید شده در مساجد تاجیکستان

Image caption مجموعه موعظه ها به مساجد جامع تاجیکستان توزیع خواهد شد

کمیته دین تاجیکستان می گوید 26 تن از امامان خطیب در مساجد شهر و نواحی این کشور از مقامشان برکنار شده اند.

عبدالرحیم خالق اف، رئیس این کمیته که وابسته به دولت است گفته است "سطح دانش برخی از امام خطیبان که امروز ساکنان از قفایشان (در پشت سرشان) نماز می گذارند، هم از نظر قانون دولتی و هم از نگاه شریعت جوابگو (کافی) نیستند".

اعلام برکناری این امامان خطیب در پی درگذشت امان الله نعمت زاده، رهبر شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان و به ریاست این مرکز رسیدن سید مکرم عبدالقادرف، صورت می گیرد.

رئیس کمیته دین تاجیکستان از ارائه جزئیات بیشتر در باره این که در کدام از مناطق امام خطیبان برکنار شده اند خودداری کرد.

آقای خالق اف تنها از امام خطیب ناحیه رشت نام برد، که به گفته او موعظه هایش اغوا انگیز بوده است.

آقای خالق اف گفت این امام خطیب در موعظه هایش تاکید کرده است که فردی که نماز نمی خواند مانند این است که 70 مرتبه با مادر خود زنا کرده باشد، 70 پیامبر را کُشته و 70 قرآن را آتش زده باشد نیز بدتر است.

رئیس کمیته دین تاجیکستان گفت، طبق قانون اساسی این کشور هر فرد جامعه در انتخاب دین، طرز عبادت و یا زندگی سکولار خود آزاد است و اعمال فشار یا تهدید بر پایه عقاید مذهبی جرم محسوب می‌شود.

اعلام برکناری امامان خطیب در پی یک سلسله اقدامات دولت سکولار تاچیکستان برای افزایش کنترل بر مسائل مذهبی صورت می گیرد.

در اقدامی دیگر کمیته دین تاجیکستان اعلام داشنه است که مجموعه موعظه‌ها برای مساجد جامع کشور را تهیه کرده است که در آینده نزدیک بین امام-خطیبهای مساجد توزیع خواهد شد.

قبلاً، برخی از رسانه‌ها به استناد به کمیته دین تاجیکستان گفته بودند که برای امام-خطیب مساجد تنها فهرست موضوعات موعظه‌های پیشنهاد می‌شود.

سعید مکرم عبدالقادراف، رئیس مرکز اسلامی تاجیکستان نیز در صحبت با بی بی سی در اواخر ماه گذشته گفته بود که برای مساجد جامع، فهرست موضوع موعظه‌ها در مورد آموختن علم، تحمل‌پذیری و سازندگی پیشنهاد شده و در کنار این گونه موعظه ها امام-خطیبها در ابراز عقاید و گفتن پند و نصیحت آزاد هستند.

عبدالرحیم خالقاف، رئیس این کمیته روز دوشنبه 10 ژانویه در جمع خبرنگاران گفت، در این کتاب 52 موعظه برای 52 هفته سال شامل شده است و موضوع اصلی آنها پند و اندرز جوانان، دعوت برای احترام پدر و مادر و وطن‌پرستی است.

Image caption آقای خالق اف ضرورت تهیه مجموعه موعظه هارا به افزایش موعظه ها در باره تنفر و تحریکات در نماز های جمعه در مساجد جامع تاجیکستان مربوط خواند

این موعظه ها از جانب علمای سرشناس اسلامی تاجیکستان، نظیر حاجی حسین موسازاده، رئیس شورای اسلامی ولایت سغد، عمرعلی نظراف، رئیس دانشکده اسلامی تاجیکستان و سعیدمکرم عبدالقادراف، رئیس شورای اسلامی تاجیکستان تهیه شده است.

آقای خالق اف ضرورت این امر را به افزایش موعظه در باره جلوگیری از بدبینی و اغوا انگیزی در نمازهای جمعه در مساجد جامع تاجیکستان خواند.

در همین حال، یکی از امام-خطیبهای مساجد شهر دوشنبه که از افشای نامش خودداری کرد، پیشنهاد کتاب موعظه به امام-خطیبها را نوع “بازگشت به دوران کمونیستی” ارزیابی کرد که کلیه فعالیت امام-خطیبها از سوی نهادهای دولتی نظارت می‌شد.

امّا مسئولان کمیته دین تاجیکستان این ادعا را رد کرده و گفتند که چنین نظام موعظه در مساجد جامع بیشتر کشورهای اسلامی، نظیر ترکیه، عربستان سعودی، قطر و کویت معمول است.

آنها تأکید داشتند که هدف از این اقدام نظام و ترتیب کار معین در مساجد است که به منظور پیشرفت جامعه و تبلیغ و تشویق علم‌آموزی انجام می‌شود.

اعلام تهیه مجموعه موعضه ها برای مساجد در هماهنگی با نهادهای دولتی در پی انتشار گزارشها در باره بستن حدود 10 مسجد در شهر دوشنبه، پایتخت کشور به دلیل عدم وجود ثبت اسناد ثبت نام آنها از سوی دولت صورت می گیرد.

طبق قانون اساسی تاجیکستان این کشور دارای یک دولت سکولار است و دولت و مذهب از هم جدا اعلام شده اند.

مطالب مرتبط