دختر ژان ماری لوپن رهبر حزب جبهه ملی فرانسه شد

مارین لوپن
Image caption مارین لوپن می گوید از سیاست های افراطی جبهه ملی فاصله می گیرد

مقامات حزب جبهه ملی فرانسه که یک حزب راست افراطی است می گویند در رقابت ها برای انتخاب رهبر جدید این حزب، مارین لوپن، کوچک ترین دختر ژان ماری لوپن پیروز شده و توانسته جای پدرش را بگیرد.

ژان ماری لوپن، تا کنون رهبری جبهه ملی فرانسه را به عهده داشت.

نتیجه رقابت ها برای جانشینی ژان ماری لوپن قرار است فردا 16 ژانویه، در پایان کنفرانس سالانه این حزب رسما اعلام شود.

ولی به گفته مقامات جبهه ملی فرانسه، مارین لوپن توانسته بیش از دو سوم آراء اعضای حزب را به دست آورد.

ژان ماری لوپن پس از چهل سال از رهبری جبهه ملی کنار می رود.

مارین لوپن که 42 سال دارد، با احراز سمت رهبری جبهه ملی فرانسه، خواهد توانست در انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال 2012 شرکت کند.

حزب جبهه ملی فرانسه با مهاجرت مخالف است ولی مارین لوپن می گوید او می خواهد از بیگانه ستیزی و چهره ضد اسلامی این حزب فاصله بگیرد.

یک نظرسنجی که امروز انتشار یافته نشان می دهد که در انتخابات ریاست جمهوری آینده فرانسه مارین لوپن خواهد توانست تا 18 درصد آراء را به خود اختصاص دهد.

این میزان آرا بیشتر از آرایی است که پدرش ژان ماری لوپن، در دور اول انتخابات قبلی ریاست جمهوری در سال 2002 به دست آورده بود.

در انتخابات دور اول آن سال، آقای لوپن موفق شد رقیب خود ژاک شیراک را که رئیس جمهوری وقت فرانسه بود شکست دهد تا انتخابات به دور دوم کشیده شود که با بسیج چپگرایان، آقای شیراک در دور دوم به راحتی پیروز شد.