همه پرسی استقلال جنوب سودان پایان یافت

سودان
Image caption برگزاری همه پرسی از شرایط آتش بس سال ۲۰۰۵ بود

همه پرسی استقلال جنوب سودان پس از یک هفته رای گیری به پایان رسیده است.

نتیجه همه پرسی ماه آینده اعلام خواهد شد ولی تحلیلگران پیشبینی می کنند بیشتر رای دهندگان به استقلال جنوب سودان رای داده باشند.

اولین نتیجه منتشر شده از شمارش آرا که مربوط در حوزه های رای گیری از شهروندان سودان در اروپاست بیانگر موافقت رای دهندگان با استقلال جنوب است.

برگزاری همه پرسی استقلال جنوب سودان از شرایط آتش بس سال ۲۰۰۵ بود که به جنگ داخلی ۲۱ ساله میان دولت مرکزی و جدایی طلبان جنوب این کشور پایان داد.

گزارش ها بیانگر آرامش نسبی در جریان برگزاری این همه پرسی است.

حوزه های رای گیری در سودان ساعت ۶ بعد از ظهر به وقت محلی به کار خود پایان دادند.

گزارش ها بیانگر استقبال گسترده اهالی جنوب سودان از همه پرسی است.

به گفته رئیس کمیسیون ملی همه پرسی، بیشتر از ۸۳ درصد واجدین شرایط رای دادن در جنوب سودان تا پایان روز جمعه به پای صندوق های رای رفتند.

در روزهای ابتدایی رای گیری، صف های بسیار طولانی در مقابل حوزه های رای گیری تشکیل می شد ولی به تدریج از تراکم صف ها کاسته شد.

میزان شرکت شهروندان شمال سودان در همه پرسی، ۵۳ درصد اعلام شده است.

ناظران بین المللی از کیفیت برگزاری همه پرسی ابراز رضایت کرده اند و گفته اند رای گیری آزادانه و عادلانه برگزار شد.

مطالب مرتبط