نتیجه اولیه همه پرسی سودان

نتیجه اولیه همه پرسی سودان نشان می دهد که مردم جنوب این کشور باتفاق آرا به استقلال آن از شمال رای داده اند.

97 در صد از سودانی های مقیم اروپا به تشکیل کشور جدید جنوب سودان رای موافق داده اند.

این همه پرسی تاریخی بخشی از پیمان صلحی است که بین جنوب و شمال سودان در سال 2005 به امضا رسید و به ده ها سال جنگ بین این دو منطقه خاتمه داد .

حوزه های رای گیری که از نهم ژانویه به روی رای دهندگان باز بودند دیروز رسما به کار خود پایان دادند.

اعتبار این همه پرسی به میزان مشارکت 60 در صدی نیاز دارد که بر اساس گزارشها مبتنی بر نتایج اولیه تا اواسط هفته با آسانی به این میزان دست یافته شد.

محمد ابراهیم خلیل رئیس کمیسیون رفراندم جنوب سودان گفت که میزان مشارکت به بیش از 80 درصد از واجدین شرایط در جنوب سودان، 53 درصد در شمال این کشور و 91 در صد در هشت کشور دیگری که حوزه های رای گیری دائر کرده بودند رسیده است .

محمد ابراهیم خلیل گفت که این همه پرسی با هر معیار بین المللی که سنجیده شود نتیجه خوبی داشته است .

ناظران بین المللی همگی از نحوه برگزاری این همه پرسی ابراز خشنودی کرده و گفته اند که بطور عادلانه و آزدانه برگزار شده است .

با و جود این اوایل هفته جاری در آستانه بر گزاری این همه پرسی شماری از غیرنظامیان درنوار مرزی شمال و جنوب سودان در منطقه نفت خیز ابیه مورد حمله افراد مسلح قرار گرفته و کشته شدند.

بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد مردم سودان را به دلیل نشان دادن هوشیاری صبر و عزمی که توام با متانت و آرامش در این همه پرسی بود مورد ستایش قرار داد .اما هشدارداد که مردم نباید طی روزهایی که شمارش آرا صورت می گیرد از صبر و خویشتن داری دست بردارند.

عمر البشیر رئیس جمهوری سودان هم قول داده است که نتیجه این همه پرسی حتی در صورت دو پاره شدن کشورش را قبول کند.