تونس، تشکیلات جدید و چالش‌های پیش رو

تونس صحنه درگیری های تازه بین ماموران پلیس و تظاهر کنندگان است و این در حالیست که کارگزاران تشکیلات جدید این کشور به رهبری محمد غنوشی، نخست وزیر، ایجاد دولت انتقالی وحدت ملی را اعلام کرده اند. این دولت شامل تعدادی از اعضای دولت قبلی نیز هست.

هدف اصلی تظاهر کنندگان مخالفت با گنجاندن افراد و وابستگان رژیم سابق در تشکیلات جدید است. و اکنون با توجه به حضور برخی از اعضای دولت رژیم سابق در کابینه دولت انتقالی، به احتمال زیاد چنین کابینه ای دست کم برای این تظاهر کنندگان قابل قبول نخواهد بود، که این تحول بالقوه می تواند چالشهای تازه ای را پیش روی دولت جدید بگذارد.

تظاهرکنندگان در شعارهای خود حزب حاکم سابق موسوم به "جنبش دموکراتیک قانون اساسی" را حزب دیکتاتور می خواندند. تظاهرات مشابهی نیز در شهرهای دیگر تونس برگزار شده است.

اما علی رغم اینکه با توجه به اتفاقات چند روز گذشته و فروپاشی رژیمی که بیش از دو دهه بر سر کار بوده است بسیاری در کشور طبیعتا خواهان ایجاد تغییرات کلی در تشکیلات جدید هستند، مانند ایجاد دولتی عاری از به اصطلاح "وابستگان رژیم سابق"، اما در عمل این امکان شاید بطور کامل وجود نداشته باشد.

در واقع با توجه به 23 سال اختناق سیاسی در تونس و در نتیجه نبود احزاب سیاسی و بی تجربگی احزاب در تمرین دموکراسی، برای محمد غنوشی که در حال حاضر کنترل تشکیلات تازه را بر عهده دارد، گردآوردن نمایندگان احزاب مختلف سیاسی بر سر میز مذاکره و تشکیل دولت اتحاد ملی بدون شک کار دشواری بوده است.

اما در عین حال و اگرچه پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان در مرکز تونس پایتخت، به تیراندازی هوایی و گاز اشک آور متوسل شد، می توان گفت که این تظاهرات با تظاهرات چند روز گذشته که منجر به فروپاشی رژیم زین العابدین بن علی شد، تفاوت داشت.

بسیاری در تونس این تظاهرات را نوعی آغاز تمرین دموکراسی می خوانند.

Image caption پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان به گاز اشک‌آور متوسل شد

در واقع این تظاهرات مانند تظاهرات روزهای گذشته خشونت آمیز نبود و به نظر می رسید که شرکت کنندگان در آن خواهان تغییراتی در تشکیلات کشور با هدف بهبود اوضاع هستند. این تظاهرات را شاید بتوان اولین تظاهرات مردم برای مطرح کردن خواسته هایشان نامید.

اصولا باید گفت در کل به نظر می رسد که اوضاع تونس تا حدی به حال عادی بازمی گردد و مردم بر سر کارهای خود باز می گردند. بانک های و ادارات دولتی کار خود را شروع کرده اند ولی بیشتر مغازه ها هنوز تعطیل هستند. تعداد کمی از نانواییها و مراکز خرید مواد غذایی از جمله مکانهایی هستند که روز دوشنبه (17 ژانویه) باز بودند. مهمترین مساله برای مردم مشکل کمبود نان و سوخت است.

البته تنش هنوز در سطح شهر وجود دارد اما به نظر می رسد از شدت آن کاسته شده باشد.

ارتش و پلیس در کل از تشکیلات جدید حمایت می کنند، اگرچه عده ای در تونس معتقدند که برخی از اعضای کادر نیروهای امنیتی هنوز به رژیم گذشته به نوعی وفادار هستند.

در همین رابطه گزارش ها از دستگیری علی سیریاتی، رئیس نیروهای امنیتی در دوران ریاست جمهوری زین العابدین بن علی، رئیس جمهوری برکنار شده حکایت دارد.

در مجموع بسیاری از مردم معتقدند که تونس روزهای بد را پشت سر گذاشته است و مشکل اصلی پیش رو اکنون چالشهای دولت جدید است. دولتی که انتظارات زیادی از آن می رود.

روزنامه و نشریات در تونس منتشر نشده اند اما برنامه های تلویزیون تغییراتی کرده و به نظر می رسد که شامل برنامه های سیاسی بیشتری است که خواسته ها و انتظارات مردم را که در برخی از برنامه ها از طریق تلفن با آنها در تماس هستند، از تشکیلات تازه در تونس بیان می کنند.

اکنون با معرفی کابینه جدید باید منتظر ماند و دید که در عمل فردا (سه شنبه) و با آغاز روز کاری دیگر در کشور، مردم با این تحول جدید چگونه برخورد می کنند.

مطالب مرتبط