گسترش دامنه ادعاها علیه برلوسکونی در ارتباط با آمیزش با روسپی ها

سیلویو برلوسکونی
Image caption آقای برلوسکونی تحت فشار زیادی قرار دارد

دادستان های ایتالیایی ادعا کرده اند که سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا با "شمار قابل توجهی" از روسپی های جوان آمیزش داشته است.

آنها در درخواست خود برای بازرسی از املاک آقای برلوسکونی، به این ادعاها اشاره کرده اند که او به این زنان پول پرداخت کرده یا اجازه استفاده از آپارتمان هایش را به آنها داده است.

دادستان ها درحال تحقیق درباره این مساله هستند که آیا آقای برلوسکونی برای آمیزش با دختری که در یک کلوپ شبانه کار می کرد به او پول پرداخته است یا نه.

آقای برلوسکونی می گوید که او هرگز برای آمیزش با زنان به آنها پول نپرداخته است.

او در بیانیه ای که یکشنبه پخش شد نوشت: "حتی فکر اینکه من برای هم آغوشی با یک زن به او پول پرداخته ام مضحک است. من این کار را تحقیرآمیز می دانم."

آقای برلوسکونی همچنین مظنون به سوءاستفاده از قدرتش برای آزادی کریمه المحروق، رقاص 17 ساله، از یک بازداشتگاه پلیس است.

نخست وزیر ایتالیا قبلا اذعان کرده است که به نیابت از خانم المحروق با پلیس تماس گرفته اما گفت که این کار را از روی دلسوزی انجام داده است.

آقای برلوسکوی ماه گذشته از پارلمان ایتالیا رای اعتماد گرفت.

مخالفان نخست وزیر ایتالیا می گویند او کنترل اداره کشور را از دست داده و یک رشته رسوایی ها در ارتباط با زندگی خصوصی او، موجب سرافکندگی ایتالیا شده است.

مطالب مرتبط