عمرو موسی نسبت به خشم بی‌سابقه مردم جهان عرب هشدار داد

عمرو موسی، دبیرکل اتحادیه عرب
Image caption عمرو موسی می گوید مشکلات اقتصادی غیر از مشکلات سیاسی است که تا کنون حل نشده اند

عمرو موسی، دبیرکل اتحادیه عرب، ناآرامی های تونس را به وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی در جهان عرب مربوط دانسته است.

عمرو موسی که در گشایش نشستی در شرم الشیخ مصر سخن می گفت، به رهبران جهان عرب هشدار داد که خشم و ناخرسندی مردم در جهان عرب، به میزان بی سابقه ای افزایش یافته است.

او افزود: "روح و روان مردم عرب تحت تاثیر فقر، بیکاری و بحران اقتصادی، خرد می شود."

عمرو موسی گفت مشکلات اقتصادی غیر از مشکلات سیاسی است که تا کنون حل نشده اند.

آقای موسی خواهان یک نوزایی (رنسانس) عربی برای خروج از این وضعیت شد.

شرکت کنندگان در این نشست قرار است سرمایه گذاری دو میلیارد دلاری برای تقویت اقتصاد کشورهای عربی را تائید کنند.

طبق یک گزارش سازمان ملل که اخیرا منتشر شده، از هر سه نفر در جهان عرب، یک نفر زیر خط فقر زندگی می کند.

این گزارش به فساد، توزیع نامناسب ثروت و سرمایه گذاری در خارج از کشور به جای سرمایه گذاری داخلی به عنوان عوامل اصلی این مساله یاد کرده است.

تظاهرات گسترده در تونس در ابتدا در اعتراض به بیکاری گسترده، فساد دولتی و افزایش قیمت مواد خوراکی برپا شد و در نهایت حکومت آقای بن علی را هدف گرفت و منجر به خروج او از کشور شد.

این اعتراض ها پس از آن شروع شد که یک جوان بیکار در اعتراض به ممانعت پلیس از فروش سبزیجات، خود را آتش زد.

پدیده آتش زدن در چند کشور عربی طی چند روز گذشته تکرار شده است و در مصر و موریتانی، افرادی خود را در اعتراض به وضعیت موجود، آتش زده اند.

اتفاقات چند روز گذشته تونس باعث بروز نگرانی در میان رهبران برخی کشورهای عربی شده است. آنها بیم آن دارند که این حوادث در کشورهای خودشان نیز تکرار شود.

در چند کشور از جمله الجزایر، قیمت مواد غذایی کاهش یافته است.