مجلس نمایندگان آمریکا به لغو اصلاحات درمانی اوباما رای داد

کنگره آمریکا
Image caption لغو اصلاحات درمانی اوباما از اولویت های جمهوری خواهان بود

مجلس نمایندگان آمریکا به لغو اصلاحات درمانی باراک اوباما رای داده است.

اکثریت جمهوری خواه مجلس نمایندگان، دو هفته پس از در اختیار گرفتن این مجلس به طرحی رای داد که ضمن لغو اصلاحات درمانی آقای اوباما، کمیته های مختلف این مجلس را موظف می کند طرح جایگزینی را تدوین کنند.

این طرح با ۲۴۵ رای موافق در برابر ۱۸۹ رای مخالف تصویب شد. تعدادی از نمایندگان دموکرات نیز به این طرح رای دادند.

جمهوری خواهان می گویند اصلاحات درمانی آقای اوباما ناقض قانون اساسی و ضداشتغال است.

دموکرات ها اصلاحات درمانی آقای اوباما را که مارس سال گذشته پس از ماه ها بحث به تصویب رسید، یکی از بزرگ ترین دستاوردهای داخلی او می دانند.

این در حالی است که نظرسنجی های جدید نشان می دهد بیشتر از نیمی از افراد مورد سوال با اصلاحات درمانی آقای اوباما مخالف هستند.

جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره ای سال گذشته، وعده دادند این اصلاحات را لغو کنند.

به رغم تصویب طرح لغو اصلاحات درمانی آقای اوباما در مجلس نمایندگان، این موفقیت جمهوری خواهان دستاوردی نمادین است و تاثیری بر این اصلاحات نخواهد داشت زیرا به نظر نمی رسد مجلس سنا با آن موافقت کند.

هری رید، رهبر اکثریت دموکرات سنا گفته است اجازه نخواهد داد این طرح در صحن مجلس سنا مطرح شود.

در این حال، حتی اگر مجلس سنا نیز به لغو اصلاحات آقای اوباما رای دهد، تبدیل این مصوبه به قانون، به امضای آقای اوباما نیاز دارد که او با این کار موافقت نخواهد کرد.

جمهوری خواهان کنگره در عوض در دو سال باقی مانده از ریاست جمهوری آقای اوباما سعی خواهند کرد با مقاومت در برابر تصویب بودجه لازم برای اجرای این اصلاحات، کاخ سفید را با مشکل مواجه کند.

دموکرات ها با انتقاد از این موضع می گویند، در شرایطی که کشور با مشکلاتی چون بی کاری مواجه است، کنگره بهتر است وقت خود را تلف نکند.

مطالب مرتبط