تظاهرات در طرابلس علیه نامزد حزب الله برای ریاست دولت لبنان

بعد از ظهر امروز در پی اعلام نامزدی نجیب میقاتی از جانب حزب الله و متحدانش برای ریاست دولت آینده لبنان، عده ای از مردم شهر سنی نشین طرابلس در شمال لبنان علیه آقای میقاتی و حزب الله دست به تظاهرات زدند.

در این تظاهرات که با تجمع شماری از مردم در میدان نور (معروف به میدان الله) طرابلس آغاز شد، شیخ ارسلان ملص، یکی از روحانیون شهر در سخنرانی برای تجمع کنندگان، با متهم کردن ایران و حزب الله به تلاش برای تفرقه افکندن میان اهل سنت لبنان، از نجیب میقاتی خواست از نامزدی برای نخست وزیری کناره بگیرد و به حمایت از نخست وزیری سعد حریری بپردازد.

او همچنین مردم طرابلس را دعوت کرد که فردا دست به اعتصاب عمومی بزنند و خواهان تعطیل همه مغازه ها و اماکن تجاری شهر شد.

همزمان در شهر کوچک ساحلی قلمون در جنوب غرب طرابلس، نیز دست به تظاهراتی علیه نجیب میقاتی و حزب الله زدند و جاده بیروت به طرابلس را بستند.

در ضنیه، یکی دیگر از شهرهای کوچک اطراف طرابلس نیز تظاهرکنندگان در شعارهای خود از نجیب میقاتی خواستند که از حزب الله و "ولایت فقیه" پیروی نکند و میان اهل سنت تفرقه نیندازد، تظاهرکنندگان سپس راههای ارتباطی به شهر خود را بستند.

کاروانهایی از خودروهای حامل هواداران سعد حریری هم در شهرهای اطراف طرابلس به راه افتاد.

در طرابلس و شهرهای اطرافش گردهماییهایی هم در محیطهای بسته در اعلام مخالفت با نجیب میقاتی و هواداری از سعد حریری برگزار شد.

در پی این رخدادها، شورای مرکزی حزب المستقبل (آینده) در شمال لبنان که از سنیهای هوادار سعد حریری تشکیل شده ساعت شش عصر در شهر طرابلس جلسه اضطراری تشکیل داد.

طرابلس و شهرهای اطرافش در حالی صحنه تظاهرات علیه نجیب میقاتی شده که خود او یکی از نمایندگان این شهر است و علاوه بر وی، سه نماینده سنی مذهب دیگر این شهر هم به صف هواداران حزب الله پیوسته اند.