کولی ها هم قربانیان هولوکاست بودند

امسال برای اولین بار یکی از اعضا جامعه روما، یا کولی های اروپا، به عنوان مهمان افتخاری در مراسم رسمی بزرگداشت هولوکاست در آلمان شرکت کرده است. این مراسم هر سال در آلمان برگزار می شود.

زونی وایس، که متولد هلند است، در روز سالگرد آزادی اردوگاه آشویتس، در پارلمان این کشور سخنرانی کرد.

عمده ترین قربانیان هولوکاست یهودیان بودند اما مورخان بر این باورند که بین ۲۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار نفر از کولی ها نیز از در آن زمان توسط نازی ها در آلمان کشته شدند.

حال مراسم بزرگداشتی در پارلمان آلمان در نظر گرفته شده است. در این مراسم"زونی وایس" تنها عضو نجات یافته از یک خانواده در سال ۱۹۴۴ سخنرانی کرد.

زونی زنده ماند، چون پلیسی دلش برای این پسر بچه سوخت و به او اجازه داد فرار کند.

قرار است نام یکی از خیابان های برلین هم از عنوان کتابی که در سال ۱۹۳۱ چاپ شده برگفته شود . داستان این کتاب عشق میان یک دختر کولی و یک پسر آلمانی غیر کولی را روایت می کند.

کتاب"ایده ی و اونکو "پس از قدرت گرفتن نازی ها ممنوع شد.

در زندگی واقعی نیز دختر این داستان در اردوگاه آشویتس کشته شد.

مدرسه ای نیز در برلین به نام یوهان تقلمان بوکسور آلمانی نام گرفت که به عنوان" تقلمان کولی" نیز معروف بود.

او به عنوان بوکسور میان وزن در سال ۱۹۳۳ برای آلمان مبارزه می کرد.

او برنده مسابقات هم شد اما نازی ها عنوان برنده را به او ندادند. به گفته نازی ها روش مبارزه او غیر آلمانی بود.