کمیسیون تحقیق: امکان پیشگیری از بحران مالی آمریکا ممکن بود

گرینسپن
Image caption گزارش کمیسیون تحقیق سیاست های گرینسپن را از عوامل بحران مالی دانسته است

گزارشی که به تازگی به وسیله یک کمیسیون ویژه در آمریکا منتشر شده است، سیاستمداران، نهادهای نظارتی و بانکداران را عامل بروز بحران مالی سال ۲۰۰۸ این کشور دانسته است.

کمیسیون بررسی بحران مالی ایالات متحده همچنین در گزارش خود از امکان پیشگیری از بروز این بحران خبر داده است.

این گزارش ضعف نظارت بر عملکرد موسسه های مالی و خطرپذیری بالای بانک ها در اعطای وام به مشتریان کم درآمد را از عوامل مهم بروز بحران در آمریکا دانسته است.

کمیسیون بررسی بحران مالی ایالات متحده در سال ۲۰۰۹ تاسیس شد. این کمیته شش عضو دموکرات و چهار عضو جمهوری خواه دارد.

اعضای جمهوری خواه این کمیسیون از امضای گزارش منتشر شده خودداری کرده اند.

به نوشته این گزارش مدیران نظام مالی و سیستم بانکی آمریکا به علامت های هشدارآمیزی که وجود داشت، توجه نکردند و نتوانستند با درک و مدیریت درست به موقع و برای حفظ منافع شهروندان اقدام کنند.

یکی از انتقادهای اصلی گزارش منتشر شده متوجه مدیریت آلن گرینسپن، رئیس سابق بانک مرکزی آمریکاست.

به نوشته این گزارش، کاهش شدید نظارت بر عملکرد موسسه های مالی از عوامل اصلی بروز بحران مالی بود.

این گزارش همچنین خطرپذیری بالای موسسه های مالی، بدهی بیش از اندازه خانواده ها، درک پایین سیاستگزاران از نظام مالی و نقض اصول اخلاقی را از دیگر عوامل مهم در بروز بحران دانست.

این گزارش تسهیل ارائه وام های مسکن پرخطر و نحوه مدیریت آن را عامل گسترش بحران مالی از این بخش به سایر بخش های اقتصاد آمریکا دانست.

در این گزارش از مقام های ارشد هر دو دولت بوش و اوباما انتقاد شده است.

آقای گرینسپن به خاطر کاهش نظارت بر موسسه های مالی و همچنین اتخاذ سیاست هایی که به ایجاد حباب در بخش مسکن کمک کرد، مورد انتقاد قرار گرفته است.

از سوی دیگر، تیموتی گایتنر، وزیر خزانه داری کنونی آمریکا که در زمان بروز بحران رئیس بانک مرکزی ایالت نیویورک بود، در این گزارش نام برده شده است.

علت انتقاد از آقای گایتنر، بی توجهی او به عملکرد گروه بانکی سیتی گروپ و نقش آن در بروز بحران مالی عنوان شده است.

این گزارش همچنین از عملکرد هنری پاولسون، وزیر خزانه داری دولت بوش به خاطر ایجاد هراس و عدم اطمینان در بازار انتقاد کرده است.

گزارش کمیسیون بررسی بحران مالی ایالات متحده پس از صحبت با ۷۰۰ شاهد تهیه شده است.

چهار عضو جمهوری خواه این کمیسیون از قبل اعلام کرده بودند که گزارش منتشر شده را قبول ندارند و آن را تایید نمی کنند.

سه نفر از این افراد، با انتشار گزارش جداگانه ای بانک مرکزی آمریکا را تنها مقصر در بروز بحران شناخته اند. نفر چهارم هم به تنهایی گزارشی را منتشر کرده و دولت را در ایجاد حباب در بازار مسکن مقصر دانسته است.

مطالب مرتبط