برنامه ویژه تلویزیون فارسی بی بی سی در مورد تحولات مصر

با ادامه یافتن ناآرامی ها در مصر، تلویزیون فارسی بی بی سی امروز برنامه خود را دو ساعت زودتر از معمول آغاز کرده است. پخش برنامه از ساعت یازده و نیم به وقت گرینویچ، سه بعد از ظهر به وقت تهران، آغاز شده است.

در طول برنامه، پوشش خبری گسترده ای از مصر خواهیم داشت. گزارش هایی از محمد منظرپور، خبرنگار اعزامی ما به قاهره و سایر خبرنگاران بی بی سی را امروز از بی بی سی فارسی ببینید و تحولات سیاسی مصر را لحظه به لحظه پیگیری کنید.