ارتش مصر بر سر دو راهی تصمیم گیری

معترضان مصری حق نشر عکس AP

اکنون در میان تمام نهادهای حکومتی مصر، این ارتش است که با بزرگترین مشکل تصمیم گیری روبروست.

ارتش بر سر این دو راهی قرار دارد که فرمان های رییس جمهوری مصر را اجرا کند و یا این که او را به کناره گیری از قدرت وادار کند، آنگونه که نظامیان تونسی چند هفته پیش در مورد زین العابدین بن علی، رییس جمهور سابق آن کشور، تصمیم گیری کردند.

آنچه که روشن است این است که تظاهرات خیابانی تا کنون آن قدر نبوده که افسران ارشد ارتش حمایت خود را از حسنی مبارک، رییس جمهوری مصر، قطع کنند.

با این حال، برخی واحدهای ارتش که در خیابان ها مستقر شده اند به معترضان اجازه داده اند که بر روی تانک های خود علیه رییس جمهوری شعار بنویسند.

ارتش در تصمیم گیری نهایی خود باید کمک های سالانه نظامی آمریکا را که معادل یک میلیارد و سیصد میلیون دلار است، در نظر بگیرند.

سران ارتش می دانند که اگر کشور آنها به سوی یک حکومت اسلامی حرکت کند، آمریکا به احتمال زیاد این کمک مالی را قطع خواهد کرد. بدین ترتیب به نظر می رسد آنها خواهان حفظ حداقل بخشی از وضع موجود باشند.

اما ارتش هنوز به مرحله آزمون واقعی نرسیده است. اگر اعتراضات خیابانی گسترده تر شوند و حکومت مصر قادر به کنترل مردم نباشد، ممکن است به سربازان دستور تیر اندازی به مردم داده شود.

چنین حالتی نه فقط برای مردم مصر، بلکه برای دولت نیز به کابوس شبیه خواهد بود.

مطالب مرتبط