پارلمان جدید برمه گشایش یافت

حق نشر عکس AP

پارلمان برمه برای اولین بار بعد از انتخابات ماه نوامبر گذشته گشایش یافت .

انتخابات ماه نوامبر با انتقادات شدید کشورهای غربی و هواداران دموکراسی در برمه روبرو شد.

در اولین اجلاس مجلس سفلی و علیای پارلمان برمه که در پایتخت جدید نایپیدا گشایش پیدا کرده است، قانون اساسی جدیدی تصویب می شود که رسما به نزدیک به پنجاه سال حکومت نظامیان در برمه پایان می دهد .

به باور بسیاری از منتقدان با وجود قانون اساسی جدید چند ژنرال مهم کماکان بر مسند قدرت تکیه خواهند زد.

یک سوم از کرسی های پارلمان جدید را نمایندگان نظامی به دست آورده اند.

سیاستمداران و نمایندگان نظامی در نایپیدا پایتخت و ساختمان جدید پارلمان برمه تشکیل جلسه دادند.

اکثر کرسی های پارلمان را اعضای اتحادیه همبستگی و توسعه که حزب مورد حمایت دولت نظامی حاکم برمه است بدست آورده اند .

این حزب 77 در صد از آرا را به خود اختصاص داد. ولی به گفته منتقدان این اکثریت آرا با تقلب ، تهدید و آزار رای دهندگان و هم چنین به این دلیل که حزب دموکراسی خواهی خانم انگ سان سوچی انتخابات را تحریم کرده بود بدست آمده است .

به گفته خبرنگار بی بی سی اجلاس پارلمان مدت دو هفته به طول می انجامد که طی این مدت روسای مجلسین علیا و سفلی و هم چنین یک نهاد گزینش تعیین می شود که وظیفه اش انتخاب نامزدهای ریاست جمهوری و دو معاون آن است .

خبرنگار بی بی سی می گوید که تنها پس از این مرحله می توان پی برد که چه کسانی قدرت واقعی را در برمه در دست گرفته اند.