پیامدهای خروج مبارک از قدرت

مصر حق نشر عکس Getty
Image caption مردم مصر در خیابان ها نسبت به جمال مبارک به همان میزان پدرش حسنی مبارک ابراز بیزاری می کردند

منطقه خاورمیانه تا سال های زیاد در آینده تحت تاثیر پیامدهای وقایع هفته گذشته مصر قرار خواهد گرفت و نقش این کشور در منطقه تغییر خواهد یافت.

حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر ستون اصلی اتحاد میان قدرت های غربی و رهبران عرب بوده است و این اتحاد ممکن است بدون او دوام پیدا نکند.

حسنی مبارک تنها رهبر عربی است که اسرائیل به او اعتماد دارد و نگرانی اسرائیل از این بابت است که بدون حسنی مبارک پیمان صلح این کشور با مصر که با وجود تمام مشکلات تاکنون دوام آورده بود به خطر بیفتد.

رئیس جمهوری مصر به مدت سی سال شخص مورد نیاز غرب در خاورمیانه به شمار می آمد. و به همین دلیل بود که باوجود کارنامه اسف بار مصر در زمینه حقوق بشر، فساد، انتخابات مخدوش و سرکوب تقریبا تمامی گروه های سیاسی مخالف دولت کمک های مالی گسترده آمریکا به مصر و حمایت سیاسی بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی از این کشور هم چنان ادامه یافته است .

و این موارد از دلایلی است که ده ها هزار شهروند مصر را به خیابان ها کشانده است .

مسئله جانشینی حسنی مبارک

با توجه به اینکه حسنی مبارک هشتاد و دو سال دارد متحدان مصر برنامه ای برای دوران بعد از او در نظر گرفته بودند ولی آسان ترین راه به نظر آنان این بود که حسنی مبارک ریاست جمهوری را به جانشین مورد نظر خود واگذارکند بدون آنکه به نظام سیاسی مصر لطمه وارد آید و از جمال مبارک پسرش و ژنرال عمر سلیمان رئیس سازمان اطلاعاتی مصر بعنوان نامزدهای مطلوب نام برده می شد .

اما مردم مصر در خیابان ها نسبت به جمال مبارک به همان میزان پدرش حسنی مبارک ابراز بیزاری می کردند.

ژنرال عمر سلیمان سالیان درازی است که دومین مرد قدرتمند و وابسته اصلی مصر به آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی محسوب می شود.

ولی عمر سلیمان به دلیل آنکه نقش حیاتی در طرح حفظ قدرت حسنی مبارک بعهده گرفته است اعتبارش را نزد مردم مصر از دست داده است .

جنبش مردمی مصر بقای نظام جاری مصر تحت ریاست جمهوری حسنی مبارک را بسیار دشوار ساخته است .

نظر خوش بینانه مصری ها این است که با کنار رفتن او در صورت برگزاری انتخاباتی آزاد مصر شاهد به روی کار آمدن یک نظام دموکراتیک پر تحرک خواهد بود .

اما مصری های بدبین معتقدند که فروپاشی رژیم پلیسی مصر به اغتشاش و آشوبی منجر خواهد شد که ممکن است مورد بهره برداری گروه های تندروی جهادی قرار بگیرد. گروه هایی که مورد سرکوب بی رحمانه رژیم حسنی مبارک قرار گرفته اند.

تنها جنبش سازمان یافته سیاسی مصر اخوان المسلمین است که در صورت برگزاری انتخاباتی آزاد در این کشور رای زیادی بدست خواهد آورد.

اخوان المسلمین برخلاف گروه های جهادی محافظه کار و میانه روست و به رویارویی با غرب اعتقاد ندارد . اما شدیدا از سیاست غرب در قبال خاورمیانه انتقاد می کند.

مطالب مرتبط