اخوان المسلمین و تحولات سیاسی مصر

Image caption هدف اخوان المسلمین مبارزه با فقر و فساد برای گسترش عدالت اجتماعی است

اخوان المسلمین یکی از قدیمی ترین سازمان های اسلامی در دنیای عرب است.

اخوان المسلمین که در سال 1928 توسط حسن البنا در شهر اسماعیلیه پایه گذاری شد، در طول بیش از هشتاد سالی که از تاسیسش می گذرد، منتقد جدی نظام پادشاهی و سپس حکومت ژنرال ها در مصر بوده است.

هدف اخوان المسلمین، به عنوان یک حرکت سیاسی و اجتماعی، مبارزه با فقر و فساد برای گسترش عدالت اجتماعی در سرزمین های اسلامی بوده است.

یکی از طرفداران پر نفوذ اخوان المسلمین در دهه های گذشته سید قطب بود. او که به تدریج در دهه 1960 میلادی طرفدار تفکر جهاد برای برقراری حکومت "اسلامی" شد، مواضع خود را از مواضع معتدل تر اخوان المسلمین جدا کرد.

گسترش فقر عمومی از یک سو و ادامه فساد فراگیر در مصر از سوی دیگر سبب تقویت موقعیت اخوان المسلمین در میان مردم آن کشور شده است. امروزه، اخوان المسلمین در میان اقشار طبقه متوسط و فرهنگی مصر نیز پر نفوذ است و بسیاری از اعضای فعال آن پزشک، حقوقدان و یا مهندس هستند.

این سازمان، که دولت آن را غیر قانونی می داند، از طریق موسسات خیریه متعددی که در اختیار دارد، شبکه ای از مدارس و درمانگاه هایی برای مستمندان فراهم کرده است. بدین ترتیب در حوزه رفاه و تامین اجتماعی، جایی که حکومت در ایفای وظایفش کوتاهی کرده، اخوان المسلمین وظایف حکومتی را برای کمک به مردم تقبل کرده است.

برخی از اعضای اخوان المسلمین در طول چند دهه گذشته بازداشت، شکنجه و کشته شده اند، در حالی که حکومت مصر می گوید فعالیت های این سازمان را "تحمل" می کند.

تا زمان انتخابات عمومی سال گذشته، بیش از هشتاد نفر ازاعضای اخوان به عنوان کاندیدای مستقل به مجلس مصر راه یافته بودند. اما پس از انتخاباتی که بسیاری نسبت به میزان تقلب در آن هنوز سوال های بدون پاسخ دارند، اخوان المسلمین از چرخه پارلمانی مصر خارج شد.

اخوان المسلمین که به تغییر صلح آمیز و بدون خشونت اعتقاد دارد، پر نفوذترین سازمان سیاسی مخالف در مصر تلقی می شود. این سازمان گفته است که حاضر به مذاکره با حسنی مبارک یا نمایندگان او برای ادامه حکومت فعلی نیست.

با وجود این، موضع سیاسی اخوان المسلمین برای چگونگی مشارکت در دولت احتمالی آتی مصر هنوز مشخص نیست و محمد بدیع، رهبر کنونی اخوان المسلمین، در این خصوص هنوز اظهار نظر قطعی نکرده است.

اخوان با جنبش حماس در غزه و جنبش حزب الله در لبنان روابطی سیاسی دارد. این روابط سبب نگرانی برخی سیاستمداران در غرب شده است.

با این حال، مواضع اخوان در خصوص نفی تروریسم و لزوم تحول صلح آمیز بارها توسط رهبران آن مورد تاکید قرار گرفته است. اخوان می گوید به آزادی اندیشه، آزادی تشکل سیاسی و برگزاری انتخابات برای تعیین شکل حکومت معتقد است.

مطالب مرتبط