محکومیت سه مأمور پلیس برای پولستانی از خارجیان

بار نخست نیست که دادگاه مأموران پلیس تاجیکستان را برای آزار و اذیت خارجیان به زندان محکوم می‌کند دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه اخیراً گروهی از مأموران پلیس را برای ارتکاب چند جرم برای مدتهای طولانی به زندان محکوم کرده است.

گفته می‌شود که سه مأمور پلیس و یک کارمند "اگرو اینوست بانک" با سوءاستفاده از مقام خدمتی خود از دو شهروند افغانستان با تهدید زندانی کردن آنها مبلغ سه هزار دلار گرفته‌اند.

اسماعیل دولت اف، قاضی این پرونده در دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه، گفت که عبدالزاهد محموداف، مأمور پلیس ناحیه اسماعیل سامانی، سعیدمومن محموداف، یک کارمند پلیس ناحیه حصار، اسفندیار گلمداف، بازرس پلیس ناحیه فردوسی و سمندر محموداف، یک کارمند "اگرو اینوست بانک" یک "گوروه جنایتکار" را تشکیل داده و به این عمل دست زده‌اند.

به گفته آقای دولت اف، این سه مأمور پلیس و یک کارمند بانک بر اساس قانون کیفری تاجیکستان، به تأسیس گروه جنایتپیشه، غارتگری، طمعجویی، به جوابگری کشیدن شخص بی‌گناه، خبر ندادن در باره جنایت یا پنهان داشتن آن، متهم شده بودند.

وی افزود که حکم دادگاه علیه این چهار نفر از کارمندان پلیس و بانک در آخر سال میلادی گذشته صادر شده و چندی پیش به مورد اجرا درآمده است.

این افراد تابستان سال گذشته با مشورت احمدشاه عبدالحسین، یک شهروند افغانستان، و طبق "نقشه‌ای تهیه شده"، برای تصرف اموال عبدالقهار ولد عبدالرشید و میرویس عبدالباقی، دو شهروند دیگر افغانستان، وارد منزل زیست آنها شده‌اند.

این دو تبعه افغان در محله “اسپچک” شهر دوشنبه به سر می‌بردند.

اسماعیل دولت اف می‌گوید که این دو شهروند افغانستان طبق ویزایی که دریافت کرده بودند، به صورت قانونی در دوشنبه طول یک ماه اقامت داشتند. ولی مأموران پلیس خود را کارمندان وزارت امور داخلی معرفی کرده و به طور غیرقانونی به منزل آنها وارد شده‌اند.

آن زمان سرویناز فیض‌الله یوا و گلرو رستماوا، دو شهروند تاجیکستان، در منزل زیست این دو تبعه افغان مشغول تمیزکاری بوده‌اند. مأموران پلیس این دو زن را در آشپزخانه نگاه داشته و شهروندان افغانستان را به تجاوز آنها متهم کرده‌اند.

مأموران پلیس با استفاده از تپانچه "مکراف" نخست از این دو شهروند افغان 700 دلار و یک دوربین ویدیویی را تصرف کرده‌اند. بعداً، با تهدید این که آنها را به شعبه پلیس تحویل می‌دهند، از شهروندان افغانستان مبلغ دو هزار دلار طلب کرده‌اند.

این گروه نخست دو زن تاجیک را از این منزل گسیل کرده و سپس یک افغانتبار را به نزدیکی فروشگاه “صدبرگ” و دومی را به محله “باغ غلبه” برده‌اند.

عبدالقهار ولد عبدالرشید از دوستان خود دو هزار دلار گرفته و به سعیدمومن محموداف، کارمند پلیس ناحیه حصار، داده است. بعد از این، اعضای دیگر این گروه میرویس عبدالباقی را که در محله “باغ غلبه” نگاه می‌داشتند، آزاد کرده‌اند.

دیرتر، اعضای این گروه گردهم آمده، مبلغ دریافتشده را میان خود تقسیم کرده‌اند. ولی بعداً عبدالزاهد محموداف به میرویس عبدالباقی زنگ زده و از او تقاضا کرده است که برایش تلفن همراه خود را که گرانبها بوده است، "تحفه" کند.

میرویس عبدالباقی پس از این ناچار شده است به پلیس مراجعه و درخواست حفاظت کند. به این دلیل، آقای محموداف که برای گرفتن تلفن همراه در نزد طربخانه “دیار”، در مرکز شهر دوشنبه، حاضر شده بود، ضمن گرفتن “تحفه” از سوی مأموران پلیس بازداشت شده است. در جریان محاکمه دادگاهی اتهامات وارده علیه مأموران پلیس و کارمند "اگرو اینوست بانک" ثابت شده و دادگاه آنها را از 16 تا به 18 سال به زندان محکوم کرده است.

احمدشاه عبد الحسین، شهروند افغانستان نیز که در این قضیه دست داشته، مورد پیگرد قانونی قرار دارد، ولی حدس زده می‌شود که وی قلمرو تاجیکستان را ترک کرده است.

ضمناً، برای بار نخست نیست که مأموران پلیس در تصرف اموال اتباع خارجی در تاجیکستان مجرم شناخته می‌شوند. سال قبل، چند مأمور پلیس تاجیکستان برای رشوه‌ستانی از چند تبعه ایران برای مهلتهای طولانی روانه زندان شده بودند.

با این وجود، بسیاری از اتباع خارجی، بویژه شهروندان ایران و افغانستان که برای سیاحت یا تجارت به تاجیکستان می‌آیند، همواره از آن شکایت می‌کنند که مأموران پلیس آنها را در خیابانها هدف آزار و اذیت قرار می‌دهند و از آنها معمولاً برای "جشن زادروز خود" پول طلب می‌کنند.