دادستان ها در ایتالیا خواستار محاکمه برلوسکونی شدند

 سیلویو برلوسکونی حق نشر عکس BBC World Service
Image caption آقای برلوسکونی بارها این اتهامات را رد و اقدام دادستانی میلان را یک رسوایی توصیف کرده است

دادستان های شهر میلان به طور رسمی خواستار محاکمه فوری سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر ایتالیا شده اند.

دادستانی شهر میلان آقای برلوسکونی را متهم کرده که با یک روسپی کم سن و سال - که از منظر قانون کمتر از سن قانونی آمیزش جنسی بوده است - رابطه جنسی داشته و از این بابت به او پول داده است.

این دادستانی همچنین نخست وزیر را متهم کرده که با سوءاستفاده از مقام و قدرت سیاسی اش این دختر را که به دلیل سرقت در بازداشت پلیس بوده است، آزاد کرده است.

به گفته دادستانی میلان دختر روسپی، که با نام روبی شهرت یافته، در سن هفده سالگی با آقای برلوسکونی رابطه جنسی داشته است.

روبی که اهل مراکش است رقاص باشگاه های شبانه و نام اصلی او کریمه المحروق است. او اکنون هجده ساله است و همبستری با نخست وزیر ایتالیا را انکار کرده است.

کریمه المحروق گفته که پس از شرکت در یک مهمانی که نخست وزیر در آن شرکت داشته به او پول داده شده بود اما نه به این دلیل که با آقای برلوسکونی ارتباط جنسی داشته است.

با اینکه در ایتالیا روسپیگری امری قانونی است، برقرار کردن رابطه جنسی با افراد زیر هجده سال جرم محسوب می شود و برای آن مجازات حبس در نظر گرفته شده است.

اشد مجازاتی که قوانین ایتالیا برای اتهامات مشابه آنچه به آقای برلوسکونی وارد شده، در نظر گرفته، پانزده سال زندان است.

آقای برلوسکونی بارها این اتهامات را رد و اقدام دادستانی میلان را یک رسوایی توصیف کرده است.

تصمیم گیری در باره کافی بودن شواهد علیه نخست وزیر ایتالیا و محاکمه او برعهده یک قاضی در شهر میلان است.

آقای برلوسکونی همواره گفته که اتهامات مطرح شده علیه او انگیزه سیاسی داشته است.

مطالب مرتبط