آیا وعده های مبارک عملی خواهد شد؟

مصر حق نشر عکس Reuters
Image caption تانک ها اطراف کاخ ریاست جمهوری مصر را محافظت می کنند

وعده هایی که تا کنون حسنی مبارک، رئیس جمهوری مصر، به مردم این کشور داده، می تواند بالقوه منجر به تغییرات سیاسی بشود، اما در عمل، بعید به نظر می رسد که دولت یا ارتش مصر حاضر باشند برای تبدیل این وعده ها به واقعیت، اقدامی انجام دهند.

بیشتر کسانی که از طرف حسنی مبارک برای تشکیل کابینه انتخاب شده اند، از نزدیکان قدیمی و وفادار به او هستند و رهبران نظامی مصر هم توسط خود حسنی مبارک برگزیده شده اند.

بسیاری از این افراد در گذشته هم وعده برگزاری انتخابات آزاد را داده اند، وعده هایی که هرگز جامه عمل نپوشید.

تظاهرکنندگان احساس می کنند که ادامه اعتراض های خیابانی تنها روشی است که می توانند با استفاده از آن به هدفشان، یعنی انتقال به یک نظام دمکراتیک سیاسی، برسند.

در حال حاضر شرایط به گونه ای نیست که خطر بالقوه ای برای رویارویی ارتش و جنبش اعتراضی وجود داشته باشد.

ژنرال های ارتش مکررا گفته اند که در مقابل مردم متوسل به خشونت نخواهند شد، اما اکنون این نگرانی ایجاد شده که اگر سربازان موقعیت رژیمی را که پشت و پناه آنهاست در مخاطره ببینند، نظارت بیطرفانه جنبش اعتراضی را کنار بگذارند.