مصر و گام بعدی به سوی دموکراسی

حق نشر عکس Reuters
Image caption اعتراضات در مصر به حکومت سی ساله حسنی مبارک پایان داد

حسنی مبارک که سه دهه با قدرت بر مصر حکومت می کرد، سرانجام از صحنه سیاسی این کشور خارج شده است. اما معترضان در میدان تحریر جانشینی برای او معرفی نکرده اند.

آنها طی دو هفته گذشته حول خواسته های مشترک کناره گیری حسنی مبارک و تغییرات دموکراتیک در مصر متحد بوده اند.

خواسته اول آنها که کناره گیری حسنی مبارک بود عملی شد.

درخواست دیگر آنها یعنی تغییرات دموکراتیک در مصر ستودنی است، اما معنای آن دقیقا روشن نیست.

از لحاظ نظری ، در چارچوب قانون اساسی مصر رئیس مجلس باید به عنوان رهبر موقت قدرت را در دست بگیرد.

اما همه می دانند که عملا این ارتش خواهد بود که به عنوان قدرتمندترین نهاد در مصر، حرف اول را خواهد زد.

عمر سلیمان، معاون رئیس جمهوری سابق هم به صراحت اعلام کرد که حسنی مبارک اختیارات خود را به شورای عالی نیروهای مسلح واگذار کرده است.

از آنجا که ارتش حاضر به سرکوب گسترده اعتراضات مردمی نشد، احتمالا مردم فعلا چندان بدبینانه به ارتش نگاه نخواهند کرد و در فضای شادی که در حال حاضر بر مصر حاکم است مردم به ارتش اجازه خواهند داد که کنترل را در دست بگیرد.

تاریخ سرشار از انقلاب هایی است که با اعتراضات پرشور خیابانی آغاز شده و بعدا گروه های سازمان یافته تر وارد صحنه شده و هدایت مسیر تغییرات بعدی را در دست گرفته اند.

نتیجه نهایی این انقلاب ها همیشه خوب و خوش نبوده است.

اما به هر حال در میان جشن و پایکوبی که به مناسبت پایان حکومت اقتدارگرایانه حسنی مبارک در مصر در جریان است، کمتر کسی به فکر گرفتن ایراد در چارچوب قانون اساسی است.

مطالب مرتبط