نگرانی جهانی از بحران سیاسی بحرین

حق نشر عکس Reuters

ميدان مرواريد ، ميدان اصلی شهر منامه ، پايتخت بحرین، بار دیگر شاهد حضور هزاران تن از مخالفان دولت است.

بسیاری از تظاهرکنندگان از دیشب در این میدان چادر زده اند.

تظاهرکنندگان در حالی که پرچم بحرین را تکان می دهند،خواستار تدوین قانون اساسی جدید و آزادی صدها تن از مردان و نوجوانان شیعه ای هستند که از ماه اوت 2010 تاکنون در بازداشت بسر می برند.

مداخله پلیس ضد شورش در ناآرامی های سیاسی چند روز گذشته، به کشته شدن دو تظاهرکننده شیعه منجر شد.

شیخ حمد بن عيسی آل خليفه، پادشاه بحرین، از این بابت ابراز تاسف کرد و قول داد برای تحقیق در باره وقایعی که منجر به کشته شدن این دو نفر شد، کمیته ای تشکیل دهد.

شیعیان که هفتاد درصد جمعیت بحرین را تشکیل می دهند، سال هاست که از تبعیض گسترده انتقاد می کنند.

اما حکومت در این کشور در دست خاندان سنی مذهب آل خلیفه است.

با ادامه تظاهرات اعتراض آمیز در پادشاهی بحرین، عربستان سعودی و آمریکا با نگرانی تحولات این پادشاهی را دنبال می کنند.

ناآرامی های بحرین دردسر جدیدی برای باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا به شمار می آید زیر مقر ناوگان پنجم آمریکا در بحرین است. این ناوگان به صورت سدی در مقابل تهدیدات روزافزون ایران در نظر گرفته می شود.

اما بعضی از تحلیلگران غربی معتقدند که به احتمال زیاد بحرین شاهد انقلابی نظیر آنچه در مصر روی داد، نخواهد بود.

جالا ریانی از تحلیلگران امور خاورمیانه در هفته نامه دفاعی جین نوشته است:" اگر اختلافات مذهبی ریشه این بحران باشد، مقامات بحرین این بار هم مانند گذشته موفق به کنترل آن خواهند شد."

اما در این مورد نمی توان با اطمینان اظهارنظر کرد.

سیاست آمریکا در قبال بحرین تا کنون نادیده گرفتن خواسته های مشروع مردم و حمایت از رژیم سرکوب گر بحرین به منظور حفظ ثبات منطقه بوده است. سیاستی مشابه آنچه در مصر اتخاذ کرده بود.

اما عربستان سعودی حتی بیشتر از آمریکا نگران است.

یک کارشناس امور منطقه که رابطه نزدیکی با وزیر کشور عربستان سعودی دارد، به من گفت که اگر کنترل از دست دولت بحرین خارج شود، عربستان سعودی مداخله خواهد کرد.

وضعیت خاورمیانه سریع تر از استراتژی آمریکا تغییر پیدا می کند و بی ثباتی در منطقه رو به افزایش است. با توجه به این موضوع، هر گونه مداخله عربستان سعودی در این زمینه، برای آمریکا که در مقابل وضعیت خاورمیانه همچنان با بن بست روبروست، کابوس دیگری است.

مطالب مرتبط