بررسی کمک به تاجیکستان در مجلس آمریکا

حق نشر عکس AFP
Image caption وزارت خارجه آمریکا از کنگره این کشور برای تاجیکستان 38.8 میلیون دلار درخواست کرده است

وزارت خارجه آمریکا از کنگره این کشور برای کمک به کشورهای آسیای میانه‌ در سال 2012 حدود 113 میلیون دلار درخواست کرده است.

بخش عمده این مبلغ را وزارت خارجه آمریکا می‌خواهد برای اجرای برنامه‌های امنیتی، سیاسی و اجتماعی در قرقیزستان و تاجیکستان مصرف کند.

در این درخواست آمده است که برای تقویت امنیت مرزها، تأمین امنیت غذایی و ادامه‌ روند اصلاحات اقتصادی در تاجیکستان در سال 2012 وزارت خارجه می‌خواهد 38.3 میلیون دلار هزینه کند.

طبق اطلاع وزارت خارجه آمریکا، برنامه‌های این کشور در تاجیکستان بخصوص به بخشهای امنیت، امور اداره دولت، بهداشت، آموزش و پرورش و تأمین امنیت غذایی مربوط خواهند بود.

در گزارش درخواست وزارت خارجه آمریکا به کنگره می‌خوانیم: "این مبلغ‌گذاری با توجه به تأثیری که ثبات در تاجیکستان به تلاشهای آمریکا در افغانستان خواهد داشت، مهم است."

گزارش می‌فزاید که برنامه‌های آمریکا در تاجیکستان "امنیت در مرزهای این کشور را تقویت کرده و به تلاشهای دولت تاجیکستان علیه افراط گرايی و مبارزه با قاچاق مواد مخدّر توان بیشتر می‌بخشد."

در همین حال، سیم‌الدین دوست اف، کارشناس محلی، کمکهای آمریکا برای بهبود و دموکراتیزه روندهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در تاجیکستان را ناکافی ارزیابی کرد.

آقای دوست اف این نکته را که به گفته او، آمریکا در میان کشورهای دیگری که به تاجیکستان کمک می‌کنند، در ردیف خیلی پایین قرار دارد، باعث تأسف‌ خواند.

او گفت: "هر چند سهم آمریکا در رشد تاجیکستان خیلی زیاد عنوان می‌شود، اما در حقیقت، کمکهای این کشور به ما خیلی ناکفی است. برای رسیدن به هدفهایی که گویا آمریکا در تاجیکستان دارد، آن کشور نباید در سال کمتر از 200 میلیون دلار مبلغ‌گذاری (سرمایه گذاری) کند."

وزارت خارجه آمریکا از کنگره این کشور برای اجرای برنامه‌های مشابه در سال 2012 در قرقیزستان، 40.8 میلیون دلار درخواست کرده است.

آمریکا از پایگاهی نظامی در قرقیزستان برای انتقال تدارکات به نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان استفاده می‌کند که برای آن مبلغ جداگانه‌ای می‌پردازد.

هر چند تاجیکستان نیز با انتقال تدارکات به نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان از طریق قلمروش موافقت کرده، ولی برای این امر تقاضای هیچ گونه مبلغی نکرده است.

درخواست وزارت خارجه آمریکا در باره سرمایه‌گذاری در کشورهای آسیای میانه‌ از دولت کشورش در حالی است که خود آمریکا به صورت کُند اثرات بحران جهانی مالی را پشت سر می‌کند.

اما تامس نیدز، معاون وزیر خارجه آمریکا، به خبرنگاران در باره ضرورت این مبلغ‌گذاری گفته است: "ما درک می‌کنیم که این درخواست در زمانی ارائه می‌شود که دولت با مشکلات بودجه روبروست. ما مجبور بودیم، هرچند کاری سنگین بود، اولویتها را معین سازیم."

"ما کمکها و برنامه‌های خارجی خود را در چندین کشور کاملاً لغو کردیم و مبالغ برای برنامه‌های توسعه خود را تقریباً دو برابر کاهش دادیم."

با این وجود، پولی که وزارت خارجه آمریکا از کنگره این کشور برای کشورهای آسیای میانه‌ درخواست کرده است، در مقایسه‌ با مبلغی که این کشور در سال 2010 در این زمینه به این کشورها اختصاص داده بود، 14 درصد پاینتر است.

در سال 2010 آمریکا به کشورهای آسیای میانه‌ 130.6 میلیون دلار کمک ارائه کرده بود.

علاوه بر این درخواست، هلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه‌ 15 فوریه اعلام کرد که کشورش در سال 2011 برای توسعه دسترسی به اینترنت در کشورهای خودکامه 25 میلیون دلار هزینه خواهد کرد.

اخیراً مجله آمریکایی "تایم" رئیس جمهوری تاجیکستان را در میان ده رهبر خودکامه در کشورهای مختلف جهان قرار داده است که قدرتشان، آن گونه که مجله می‌گید، در ورطه سقوط است.