دیدار نخست وزیر بریتانیا از مصر

حق نشر عکس PA
Image caption این نخستین دیدار یک رهبر غربی از مصر از زمان کناره گیری حسنی مبارک رئیس جمهوری این کشور است

ديويد كامرون نخست وزير بريتانيا امروز دوشنبه (۲۱ فوريه) وارد قاهره شد.

اين نخستين ديدار يك رهبر غربى از مصر از زمان كناره گيرى حسنى مبارك رئيس جمهورى اين كشور است .

سفر نخست وزير بريتانيا به چند كشور خاورميانه از مدت ها پيش برنامه ريزى شده بود ولى مصر در آخرين روزهاى قبل از سفر به اين فهرست افزوده شد.

ديويد كامرون خطاب به خبرنگارانى كه او را در اين سفر همراهى مى كنند در هواپيما اظهار داشت كه اين يك فرصت بزرگ براى مصر است.

ديويد كامرون افزود كه براى بريتانيا هم اين فرصت مناسبى است كه بادولت موقت مصر گفتگو كند و مطمئن شود كه تغيير حكومت نظامى به دولت منتخب مردم يك روند واقعى است.

ديويد كامرون با محمد حسين طنطاوى رئيس شوراى عالى نظامى، احمد شفيق نخست وزير و رهبران احزاب مخالف مصر به جز اخوان المسلمين ديدار خواهد كرد و خواستار لغو مقررات وضعيت فوق العاده در مصر خواهد شد.

اين اولين بارى است كه از زمان كناره گيرى حسنى مبارك ازمقام رياست جمهورى كه ده روز پيش روى داد رهبر يك كشور خارجى از مصر ديدار مى كند و ممكن است ديويد كامرون متهم شود كه با اين ديدار به يك دولت موقت مشروعيت مى بخشد.

اما به گفته مقامات دولت بريتانيا سفر ديويد كامرون فرصت كوتاهى پيش آورده است كه نخست وزير بريتانيا بر تسريع روند اصلاحات در مصر تاكيد كند.